Úvodní strana » Co děláme » Bydlení » Housing first Písek

Spolufinancováno EU

Housing First Písek

Projekt Housing First Písek, reg. č.  CZ.03.02.01/00/22_101/0001048 je spolufinancován Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost Plus. 

Hlavním cílem projektu je získání a udržení standardního obydlení, sekundárním cílem je zlepšení celkové situace podporovaných osob z cílové skupiny. Snahou je nejen nalezení bydlení, ale především vytvoření domova. 

Organizace Romodrom o.p.s. v rámci projektu minimálně 15 domácnostem z Písku a okolí standardní bydlení. Projekt je realizován po dobu 3 let a je zaměřen na pomoc osobám sociálně vyloučeným či osobám sociálním vyloučením ohroženým, kteří mají i jiné problémy (např. závislosti, duševní onemocnění aj.). 

  

Komu je projekt určen? 

 • osobám bez domova, 
 • osobám žijícím v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování. 

  

Co nabízíme: 

 • podporu 15 účastníkům projektu, kteří jsou vybráni na základě zjištěné potřebnosti zjištěné z anamnestického dotazníku, 
 • s účastníkem projektu sestavíme individuální plán bydlení, 
 • z portfolia bytů společně s účastníkem vybereme ten, který je pro účastníka nejvhodnější (finančně dostupný, v lokalitě, kde chce účastník žít, splňující účastníkovy požadavky v jiných kritériích) – následuje fáze podpisu smlouvy a příprava na stěhování (domluvení na koho budou napsány energie, seznámení s domovním řádem, se zvyklostmi v domě; plánování jednotlivých kroků stěhování, domluvení dalšího vybavení bytu), 
 • podporu po přestěhování – pravidelné návštěvy u účastníka v bytě – kontrola plateb nájmu a energií, řešení vzniklých problému s účastníkem, majitelem bytu nebo sousedy, práce s rodinným rozpočtem, minimalizace a předcházení rizik spojených se ztrátou bydlení, 
 • práce na ostatních oblastech života účastníka – zapojení se do komunity, řešení osamělosti, rodinných vztahů, dluhů, motivace k pracovní činnosti, pokud to stav účastníka umožňuje. 

  

Provozní doba: 

 • schůzka v kanceláři po domluvě s pracovníkem 

Pondělí 

8:00 (terén) 

16:00 (terén) 

Úterý 

8:00 (terén) 

16:00 (terén) 

Středa 

8:00 (terén) 

16:00 (terén) 

Čtvrtek 

8:00 (terén) 

16:00 (terén) 

Pátek 

8:00 (administrativa) 

16:00 (administrativa) 

  

Při poskytování služby se řídíme následujícími principy: 

 • poskytování projektu beneficientům ZDARMA, 
 • podpora k samostatnému řešení svých potřeb, 
 • diskrétní a individuální přístup, 
 • respektování svobodné vůle uživatele, 
 • bydlení je lidské právo, 
 • možnost volby a kontroly ze strany účastníka projektu, 
 • oddělení bydlení a podpory, 
 • zaměření na zotavení, 
 • harm reduction (minimalizace rizik), 
 • aktivní zapojení účastníka bez donucení, 
 • individuální plánování dle potřeb účastníka, 
 • flexibilní podpora na tak dlouho, jak je potřeba. 

Na koho se obrátit: 

Lenka Duchačová – koordinátorka projektu 
Mobil
: +420 777 510 273 
E-mail: lenka.duchacova@romodrom.cz 

  

Kateřina Kubrichtová – vedoucí přímé péče 
Mobil: +420 603 992 805 
E- mail: katerina.kubrichtova@romodrom.cz 

  

Alexandra Králová – sociální pracovnice/klíčová pracovnice 
Mobil: +420 777 510 203 
E- mail: alexandra.kralova@romodrom.cz 

 

  Kde nás najdete: 

Projekt je realizován od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2026