Úvodní strana » Co děláme » Bydlení » ROMApartment

normal-reproduction-low-resolution.jpg

 

 

 

ROMApartment

Projekt je financován prostřednictvím programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství.

Na realizaci projektu se podílí organizace Romodrom o.p.s. společně s partnerskou organizací Nová možnost, z.ú.

Aktivity projektu jsou rozděleny do několika pracovních balíčků, jejichž cílem je zmírnit diskriminaci a prosazovat rovné příležitosti na trhu s bydlením pro osoby, které žijí v sociálním vyloučení nebo jsou jím ohroženy. Vedle přímé práce s účastníky projektu se projekt zaměří:

 • na diskriminaci v přístupu k bydlení,
 • vícenásobnou diskriminaci (romské mládeže, žen, dětí atd.),
 • boj proti diskriminaci prostřednictvím boje proti stereotypům, nedůvěře a zvyšování povědomí široké veřejnosti,
 • podporu inkluzivních veřejných služeb,
 • spolupráci se soukromým sektorem při vytváření řešení přístupu ke kvalitnímu a cenově dostupnému bydlení.

Projekt je realizován prostřednictvím kombinace činností zaměřených na budování kapacit pro klienty (garanční systém), zvyšování povědomí a změna postojů všech zúčastněných stran. Během projektu bude vytvořená informační kampaň, s cílem oslovit a informovat o nerovnostech v přístupu k bydlení. 

 

Komu je projekt určen?

 • osobám žijícím v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
 • odborné veřejnosti – sociální pracovníci, úředníci, realitní makléři, vlastníci nemovitostí
 • široké veřejnosti

 

Co nabízíme:

 • podporu účastníkům projektu, kteří mají akutní potřebu bydlet
 • s účastníkem projektu sestavíme individuální plán bydlení,
 • intenzivní podpora – hospodaření s rozpočtem domácnosti, nácvik komunikace s majiteli bytu, orientace na trhu s nemovitostmi, celková podpora beneficienta projektu,
 • z portfolia bytů společně s účastníkem vybereme ten, který je pro účastníka nejvhodnější (finančně dostupný, v lokalitě, kde chce účastník žít, splňující účastníkovy požadavky v jiných kritériích),
 • následuje fáze podpisu smlouvy a příprava na stěhování – domluvení na koho budou napsány energie, seznámení s domovním řádem, se zvyklostmi v domě; plánování jednotlivých kroků stěhování, domluvení dalšího vybavení bytu,
 • podporu po přestěhování – pravidelné návštěvy u účastníka v bytě – kontrola plateb nájmu a energií, řešení vzniklých problému s účastníkem, majitelem bytu nebo sousedy, práce s rodinným rozpočtem, minimalizace a předcházení rizik spojených se ztrátou bydlení,
 • práce na ostatních oblastech života účastníka – zapojení se do komunity, řešení osamělosti, rodinných vztahů, dluhů, motivace k pracovní činnosti, pokud to stav účastníka umožňuje.

 

Provozní doba:

Pondělí

9:00

16:00

Úterý

9:00

16:00

Středa

9:00

16:00

Čtvrtek

9:00

16:00

Pátek

9:00

16:00

 

Principy poskytování:

 • projekt je beneficientům poskytován ZDARMA,
 • podpora k samostatnému řešení svých potřeb,
 • diskrétní a individuální přístup,
 • respektování svobodné vůle uživatele,
 • bydlení je lidské právo,
 • možnost volby a kontroly ze strany účastníka projektu,
 • aktivní zapojení účastníka bez donucení,
 • individuální plánování dle potřeb účastníka,
 • flexibilní podpora na tak dlouho, jak je potřeba.

 

Na koho se obrátit:

Eva Nedomová – administrátor projektu

Mob.: + 420 778 491 144

Email: evanedomova@romodrom.cz

 

Hana Joglová - vedoucí Středočeského kraje

Mobil: +420 778 481 729

E-mail: hanajoglova@romodrom.cz

 

Realizace projektu je od 1.11.2022 do 31.10.2024