Úvodní strana » Co děláme » Další podpora » Podpora romských rodin s dětmi v Liberci a na Tanvaldstku

Podpora romských rodin s dětmi v Liberci a na Tanvaldstku

Návrh bez názvu (4).png

Projekt s reg. č. CZ.03.02.03/00/22_044/0002174 je financovaný Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost Plus. 

Cílem projektu je posílení rodičovských kompetencí ohrožených romských rodin s dětmi do 15 let v Liberci a na Tanvaldsku 

 

Místa poskytování: 

 • Liberec

 • Tanvaldsko: Albrechtice v J.h., Desná, Harrachov, Jiřetín pod Bukovou, Josefův Důl, Kořenov, Plavy, Smržovka, Tanvald, Velké Hamry, Zásada, Zlatá Olešnice  

 

Komu je projekt určen ?

 • Romské rodiny s dětmi do 15 let 

  

Co projekt nabízí:

Smyslem projektu je aktivizace romských rodin a zvyšování jejich rodičovských kompetencí. Aktivity probíhají v přirozeném prostředí rodin.  

 

Kroky spolupráce:

 • Depistáž – vytipování a oslovení rodin ke spolupráci 

 • Zmapování potřeb rodiny nejen v kontextu vzdělávání dětí, ale i v rámci fungování rodiny a jiných oblastech 

 • Vytvoření Rozvojového plánu rodiny – jeho sledování a průběžné vyhodnocování 

 • Doprovázení rodičů v případě potřeby 

 • Informační a nácvikové aktivity 

 • Podpora rodin při kontaktu se školou či školkou 

 • Rozvoj dovedností u předškolních dětí – příprava na vstup do ZŠ 

 • Doprovázení rodiny školní docházkou dítěte 

 • Podpora rodičů v jiných oblastech nezbytných k zajištění rodinného života (bydlení, práce, dluhy atp.) 

 

Principy poskytování: 

 • projekt je poskytována uživatelům bezplatně, 

 • respektování zájemce či uživatele jako jedinečné bytosti s jedinečnými schopnostmi a dovednostmi, 

 • respektování práva uživatele na soukromí, 

 • diskrétnost – zachování důvěrnosti informací, 

 • dodržování zásad ochrany osobních údajů u uživatelů 

 • partnerský přístup k uživateli na straně jedné, posilování jeho samostatnosti na straně druhé, 

 • aktivizace uživatele k podstoupení nepohodlí a řešení problémů, které snižují kvalitu uživatelova života pracovník při jednání s uživateli nikomu nestraní, uplatňuje k uživatelům rovný přístup.

 

Liberecká pobočka

Jeronýmova 232/4, 460 07 Liberec VII - Horní Růžodol

 

Tanvaldská pobočka

Krkonošská 90, Tanvald 468 41

 

Provozní doba: 

Pondělí 

8:00 

16:00 

Úterý 

8:00 

16:00 

Středa 

8:00 

16:00 

Čtvrtek 

8:00 

16:00 

Pátek 

8:00 

16:00 

 

Na koho se obrátit 

Andrea Šťastná    
Mobil
: +420 739 630 282 
E-mail: andre.astastna@romodrom.cz