Úvodní strana » Co děláme » Dětské skupiny » Dětská skupina Stříbro

Stříbro

Dětská skupina Stříbro se nachází v klidné části stříbrského Západního Předměstí. Nabízíme službu péče o dítě v předškolním věku. K dispozici máme i zahrádku, kde s dětmi podnikáme aktivity na čerstvém vzduchu.

 Dětské skupina Stříbro je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, rozvoj jeho schopností, výchovu, předání kulturních a hygienických návyků. Děti učíme dovednostem, které uplatní nejen v dalším vzdělávání, ale i v životě.

Dvě kvalifikované chůvy se starají maximálně o 12 dětí. Díky tomu se dětem mohou věnovat individuálně a být jim neustále na blízku. Naše pracovnice se i nadále vzdělávají a přinášejí do péče o děti nové poznatky i ověřené metody.

Do dětské skupiny Stříbro dochází dvakrát týdně logopedka, která s dětmi trénuje správné dýchání, uvolnění mluvidel a pomocí říkanek s dětmi procvičuje správné vyslovování.

 

Důraz klademe na dobrou adaptaci dítěte.  Uvědomujeme si, že právě nástup do dětské skupiny bývá často první zkušenost s odloučením dítěte od rodičů a prostředí domova a znamená nejen pro děti, ale i pro rodiče určitou psychickou zátěž. K adaptaci dítěte přistupujeme individuálně a s ohledem na věk dítěte. Víme, že dobrá adaptace dítěte má vliv na další fungování v kolektivu a rozvoj dovedností a schopností dítěte.

Výše úhrady

Služba péče o dítě v naší dětské skupině je poskytována s částečnou úhradou rodičů dítěte. Měsíční částka činí 2500 Kč za dítě. Tuto částku se snažíme držet na spodní hranici, aby si pobyt dítěte v dětské skupině mohly dovolit i rodiny s nižšími příjmy.

 

Komu je dětská skupina určena:

 • dětem ve věku od 1 do 5 let
 • dětem rodičů, kteří pracují, studují, jsou OSVČ nebo v evidenci na Úřadě práce
 • v případě volné kapacity může být dítě přijato v průběhu celého roku

 

Co nabízíme

 • laskavý přístup k dětem,
 • pravidelné aktivity s dětmi: komunitní kruh, tělesné a pohybové aktivity uvnitř i venku, výchovně - vzdělávací aktivity, grafomotorická cvičení, nácvik sociálních dovedností, výtvarná činnost, hudebně – pohybové aktivity, kreativní skupinové aktivity a další,
 • práci s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí - zejména posílení individuální práce s dítětem,
 • logopedická cvičení, aktivity na rozvoj a rozšiřování slovní zásoby (pohádky, říkanky, obrázkové čtení, aj.) a zrakového či sluchového vnímání s využitím znalostí dětí z jejich sociokulturního prostředí (např. písně, tance, aj.),
 • výlety, kino, divadlo,
 • využití některých metod zážitkového učení,
 • rodinné prostředí malé dětské skupiny

 

Kdy je Dětská skupina otevřena:

Pondělí

7:00

15:00

Úterý

7:00

15:00

Středa

7:00

15:00

Čtvrtek

7:00

15:00

Pátek

7:00

15:00

Dětská skupina je v provozu i v obdobích prázdnin.

 

Pro přijetí dítěte do DS budeme potřebovat tyto dokumenty:

 • Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v DS
 • Přihláška dítěte do dětské skupiny
 • Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte
 • Vazba rodiče (zákonného zástupce) na trh práce

Dítě může být přijato v průběhu celého roku (podmínkou je volná kapacita dětské skupiny)

Veškeré údaje jsou chráněny před zneužitím v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Potřebné formuláře jsou k vyzvednutí v Dětské skupině nebo ke stažení zde:

Na koho se obrátit:

Magdalena Dolejšová -  vedoucí dětské skupiny
Mobil: +420 720 031 799 (na tomto čísle je možné i omlouvání dětí)

E-mail: magdalenadolejsova@romodrom.cz

 

Dítě může být přijato v průběhu celého roku (podmínkou je volná kapacita dětské skupiny).

Veškeré údaje jsou chráněny před zneužitím v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Kde nás najdete:

logo Nadace Vinci.png

 

 

 

 

 

Logo NFSK.png