Úvodní strana » Co děláme » Dětské skupiny » Dětská skupina Stříbro

StříbroDětská skupina Stříbro

Dětská skupina Stříbro se nachází v klidné části stříbrského Západního Předměstí. Nabízíme službu péče o dítě v předškolním věku. Dětské skupina Stříbro je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, rozvoj jeho schopností, výchovu, předání kulturních a hygienických návyků. Děti učíme dovednostem, které uplatní nejen v dalším vzdělávání, ale i v životě.

Dvě kvalifikované chůvy se starají maximálně o 12 dětí. Díky tomu se dětem mohou věnovat individuálně a být jim neustále na blízku. Naše pracovnice se i nadále vzdělávají a přinášejí do péče o děti nové poznatky i ověřené metody. Do dětské skupiny Stříbro dochází dvakrát týdně logopedka, která s dětmi trénuje správné dýchání, uvolnění mluvidel a pomocí říkanek s dětmi procvičuje správné vyslovování.

Důraz klademe na dobrou adaptaci dítěte. Uvědomujeme si, že právě nástup do dětské skupiny bývá často první zkušenost s odloučením dítěte od rodičů a prostředí domova a znamená nejen pro děti, ale i pro rodiče určitou psychickou zátěž. K adaptaci dítěte přistupujeme individuálně a s ohledem na věk dítěte. Víme, že dobrá adaptace dítěte má vliv na další fungování v kolektivu a rozvoj dovedností a schopností dítěte.

 

Všechny naše dětské skupiny jsou ZDARMA. Naším cílem je být dostupný i pro rodiče s nízkými finančními příjmy a usnadnit jim tak návrat na trh práce.

 

Komu je dětská skupina určena:

 • dětem ve věku od 1 do 5 let;
 • skupinám znevýhodněných dětí a rodičů, jejichž děti běžně do MŠ nedochází, především z důvodu nízké ekonomické situace rodiny - služby jsou bezplatné;
 • dětem rodičů, kteří pracují, studují, jsou OSVČ nebo v evidenci na Úřadě práce.

v případě volné kapacity může být dítě přijato v průběhu celého roku.

 

Co nabízíme:

 • laskavý přístup k dětem;
 • Pravidelné aktivity s dětmi: komunitní kruh, tělesné a pohybové aktivity uvnitř i venku, výchovně - vzdělávací aktivity, grafomotorická cvičení, nácvik sociálních dovedností, výtvarná činnost, hudebně – pohybové aktivity, kreativní skupinové aktivity a další;
 • práci s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí - zejména posílení individuální práce s dítětem;
 • logopedická cvičení, aktivity na rozvoj a rozšiřování slovní zásoby (pohádky, říkanky, obrázkové čtení, aj.) a zrakového či sluchového vnímání s využitím znalostí dětí z jejich sociokulturního prostředí (např. písně, tance, aj.);
 • výlety, kino, divadlo;
 • využití některých metod zážitkového učení;
 • rodinné prostředí malé dětské skupiny.

 

Kdy je Dětská skupina otevřena:

Pondělí 7:00 15:00
Úterý 7:00 15:00
Středa 7:00 15:00
Čtvrtek 7:00 15:00
Pátek 7:00 15:00

Dětská skupina je v provozu i v obdobích prázdnin.

 

Potřebné dokumenty pro přijetí dítěte do DS:

 • smlouva o poskytování služeb péče o dítě v DS,
 • přihláška dítěte do dětské skupiny,
 • potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte,
 • vazba rodiče (zákonného zástupce) na trh práce.

Potřebné formuláře jsou k vyzvednutí v Dětské skupině nebo ke stažení zde:

 

Dítě může být přijato v průběhu celého roku (podmínkou je volná kapacita dětské skupiny).

Veškeré údaje jsou chráněny před zneužitím v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 

Na koho se obrátit:

Magdalena Dolejšová - vedoucí dětské skupiny

Mobil: +420 720 031 799 (na tomto čísle je možné i omlouvání dětí)

E-mail: magdalenadolejsova@romodrom.cz

 

Kde nás najdete: