Úvodní strana » Co děláme » Dětské skupiny » Dětská skupina Hradčany (Prostějov)

Logo Hradčany.png

 

 

 

Dětská skupina Hradčany (Prostějov)

Dětskou skupinu Hradčany najdete v centru Prostějova, přesto v klidné části na Husově náměstí. Máme k dispozici i zahrádku, kde s dětmi podnikáme aktivity na čerstvém vzduchu.

Dětská skupina Hradčany nabízí službu péče o dítě v předškolním věku. Je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, rozvoj jeho schopností, výchovu, předání kulturních a hygienických návyků. Děti učíme dovednostem, které uplatní nejen v dalším vzdělávání, ale i v životě.

Dvě kvalifikované chůvy se starají maximálně o 12 dětí. Díky tomu se dětem mohou věnovat individuálně a být jim neustále na blízku. Naše pracovnice se i nadále vzdělávají a přinášejí do péče o děti nové poznatky i ověřené metody.

Důraz klademe na dobrou adaptaci dítěte.  Uvědomujeme si, že právě nástup do dětské skupiny bývá často první zkušenost s odloučením dítěte od rodičů a prostředí domova a znamená nejen pro děti, ale i pro rodiče určitou psychickou zátěž. K adaptaci dítěte přistupujeme individuálně a s ohledem na věk dítěte. Víme, že dobrá adaptace dítěte má vliv na další fungování v kolektivu a rozvoj dovedností a schopností dítěte.

Všechny naše dětské skupiny jsou ZDARMA. Naším cílem je být dostupný i pro rodiče s nízkými finančními příjmy a usnadnit jim tak návrat na trh práce.

 

Komu je projekt určen:

 • dětem ve věku od 1 do 5 let,
 • skupinám znevýhodněných dětí a rodičů, jejichž děti běžně do MŠ nedochází, především z důvodu nízké ekonomické situace rodiny - služby jsou bezplatné,
 • dětem rodičů, kteří pracují, studují, jsou OSVČ nebo v evidenci na Úřadě práce,
 • v případě volné kapacity může být dítě přijato v průběhu celého roku.

 

Co nabízíme

 • laskavý přístup k dětem,
 • Pravidelné aktivity s dětmi: komunitní kruh, tělesné a pohybové aktivity uvnitř i venku, výchovně - vzdělávací aktivity, grafomotorická cvičení, nácvik sociálních dovedností, výtvarná činnost, hudebně – pohybové aktivity, kreativní skupinové aktivity a další,
 • práci s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí - zejména posílení individuální práce s dítětem,
 • logopedická cvičení, aktivity na rozvoj a rozšiřování slovní zásoby (pohádky, říkanky, obrázkové čtení, aj.) a zrakového či sluchového vnímání s využitím znalostí dětí z jejich sociokulturního prostředí (např. písně, tance, aj.),
 • výlety, kino, divadlo,
 • využití některých metod zážitkového učení,
 • rodinné prostředí malé dětské skupiny.

Kdy je Dětská skupina otevřena:

Pondělí

7:30

15:30

Úterý

7:30

15:30

Středa

7:30

15:30

Čtvrtek

7:30

15:30

Pátek

7:30

15:30

Dětská skupina je v provozu i v obdobích prázdnin.

 

Pro přijetí dítěte do DS budeme potřebovat tyto dokumenty:

 • Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v DS
 • Přihláška dítěte do dětské skupiny
 • Posudek od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte
 • Vazba rodiče (zákonného zástupce) na trh práce
 • Dítě může být přijato v průběhu celého roku (podmínkou je volná kapacita dětské skupiny)

Veškeré údaje jsou chráněny před zneužitím v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Potřebné formuláře jsou k vyzvednutí v Dětské skupině nebo ke stažení zde:

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce.docx

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce.pdf

Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte.docx

Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte.pdf

Pro OSVČ - žádost o potvrzení z ČSSZ.docx

Leták Dětské skupiny Hradčany

Na koho se obrátit:

Blanka Suchánková – vedoucí DS Hradčany a pečující osoba
Mobil: +420 777 624 895
E-mail: blankasuchankova@romodrom.cz

 

Kde nás najdete:

Činnost Dětské skupiny Hradčany je realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.

Logo Prostějov.png