logo EU OPZ

 

Asistent prevence zdraví

Projekt Asistent prevence zdraví na území MAS SKCH, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009874 byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu bylo zmírnění dopadu sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených na území MAS Chrastecko, Skutečsko a Košumbersko, konkrétně jsme cílili na předcházení nerovnosti v oblasti zdravotní péče. Služby byly poskytovány terénní formou.

Místa poskytování:

 • území MAS Chrastecko, Skutečsko a Košumbersko

Komu byl projekt určen?

 • osobám starším 18 let, které jsou sociálně vyloučené či vyloučením ohrožené, a které žijí na území MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrástecko,
 • osobám pečujícím o osobu blízkou,
 • osobám ohroženým specifickými zdravotními riziky (se sníženým sociálním či ekonomickým statusem),
 • osobám v nepříznivé životní situaci, které mají ztížený přístup k informacím, službám a institucím z oblasti prevence zdraví a zdravotnictví.

 

Co projekt nabízel?

 • zprostředkování informací v oblasti zdraví, zdravotního systému a návazných služeb,
 • asistenční služby pří jednání se službami a institucemi v oblasti zdraví,
 • asistence při obnově a vyřízení dokladů souvisejících se zdravím (průkaz pojištěnce, průkaz OZP, potvrzení o zdravotním stavu atd.),
 • podporu při jednání se zdravotními pojišťovnami,
 • doprovod do zařízení zdravotních a návazných služeb,
 • základní právní poradenství v oblasti zdraví,
 • osvětu k podpoře zdravého života.


Principy poskytování

 • poskytování služeb ZDARMA,
 • diskrétnost, možnost využívat služby anonymně,
 • podpora k samostatnému řešení svých potřeb,
 • individuální přístup,
 • respektování svobodné vůle uživatele.


Projekt Asistent prevence zdraví byl realizován v období od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2020.