Logo EU.jpg


Bydlím, tedy jsem!

Projekt Bydlím, tedy jsem! reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006169 byl financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.

Hlavním cílem bylo ubytovat osoby žijící v azylových domech, ubytovnách a dalších nepříznivých podmínkách pro bydlení v na trhu dostupných volných bytech a pomoci jim tyto byty udržet. Vycházeli jsme z myšlenky, že v případě, kdy má člověk kde bydlet, má následně větší kompetence a motivaci k řešení ostatních nepříznivých životních situací, jako např. řešení dluhů, realizace na trhu práce apod.
 

Místa poskytování:

 • město Slaný

Komu byl projekt určen?

 • národnostním menšinám,
 • osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách.
   

Co projekt nabízel:

 • vytvoření individuálního plánu bydlení - zmapování potřeb bydlení a představ o bydlení – o jak velkou jde domácnost, kde by chtěli bydlet, za jakých finančních podmínek + specifické požadavky (bezbariérovost atd.); narovnání představ - co je a co není reálné,
 • společně s beneficientem jsme udělali finanční analýzu příjmů a výdajů domácnosti, nastavili rozpočet domácnosti, zjistili případné dluhy a doporučili jejich řešení, nastavení splátkových kalendářů, motivovali jsme beneficienta k tomu, aby šetřil na kauci na budoucí bydlení, motivovali jsme k nalezení práce pro zvýšení příjmů, kontrola toho, zda je beneficient správně prodávkovaný,
 • budování dalších bydlících kompetencí – pomoc s komunikací, podpora nekonfliktního chování, udržováním čistoty, motivace k proaktivitě klienta,
 • vyhledávání bydlení na volném realitním trhu – s pomocí realitního specialisty jsme nalezli nabídky „na míru“, prohlídky bytů, sepisování žádosti o městský nebo sociální byt; v případě akutní bytové tísně pomoc s nalezením tzv. přechodného bydlení,
 • kontrolu nájemní smlouvy, pomoc se stěhováním, s vybavením bytu, seznámení se se sousedy, nájemním řádem,
 • asistence po přestěhování – kontrola plateb, kontrola spotřeby a nastavení ideální výše záloh, plateb energií, komunikace s majitelem, řešení případných konfliktů, nedoplatků,
 • pomoc s udržením nového bydlení – podpora beneficienta v bydlících kompetencích a jiných oblastech života, s budováním sousedských vztahů, zapojením se do nové komunity.

 

Principy poskytování:

 • poskytování projektu beneficientům ZDARMA,
 • podpora k samostatnému řešení svých potřeb,
 • diskrétní a individuální přístup,
 • respektování svobodné vůle uživatele.
   

Projekt byl realizován ve městě Slaný od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020.

Evaluační zpráva projektu Bydlím, tedy jsem!