Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Centrum předškolní a mimoškolní výchovy ve Slaném

logo EU

Centrum předškolní a mimoškolní výchovy
ve Slaném

Hlavním cílem bylo vytvoření podpůrného prostředí pro děti za přispění aktivit tak, aby byly schopny bez problémů nastoupit do MŠ či ZŠ a pomoci jim se tam udržet. Základní myšlenkou centra bylo zajištění včasné péče dětem ze sociálně vyloučeného prostředí či dětem vyloučením ohrožených a jejich rodinám. Práce s rodinou pak umožnila těmto dětem vyrůstat v podnětném domácím prostředí, které je důležité pro jejich další vývoj.

Centrum bylo určeno dětem ve věku 2 - 10 let, které nevyužívali běžné možnosti předškolní a školní přípravy.

V rámci centra se uskutečňoval projekt Dětské kluby Romodrom Region ve Slaném a i nadále běžící projekt Dětská skupina Slaný.

Nákup didaktických pomůcek podpořila Nadace Citibank.