Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Centrum předškolní výchovy a doučování - Vzdělávací program - Středočeský kraj

Centrum předškolní výchovy a doučování - Vzdělávací program - Středočeský kraj

Základní myšlenkou projektu je zajištění včasné péče dětem ze sociálně vyloučeného prostředí či dětem vyloučením ohrožených a jejich rodinám. Hlavním cílem projektu je vytvoření podpůrného prostředí pro děti za přispění aktivit tak, aby byly schopny bez problémů nastoupit do MŠ a ZŠ a pomoci jim udržet se tam. Práce s rodinou pak umožní těmto dětem vyrůstat v podnětném domácím prostředí, které je důležité pro jejich další vývoj.

Centrum je určeno dětem ve věku 2-10 let, které nevyužívají běžné možnosti předškolní a školní přípravy. Za pomoci pravidelných aktivit (příprava předškoláků, doučování školáků) usilujeme o zvýšení předpokladu zapojení těchto dětí do hlavního vzdělávacího proudu. Chceme posílit jejich připravenost na úspěšné zahájení školní docházky a pomoci se jim udržet v hlavním vzdělávacím proudu.

Hlavním cílem projektu je tedy vytvoření podpůrného prostředí pro děti za přispění aktivit tak, aby byly schopny bez problémů nastoupit do MŠ a ZŠ a pomoci jim udržet se tam. Práce s rodinou pak umožní těmto dětem vyrůstat v podnětném domácím prostředí, které je důležité pro jejich další vývoj. Chceme vyrovnat jejich sociální a kulturní handicap, který jejich vrstevníci z běžného prostředí nemají.

Projekt je možné realizovat díky Nadaci Agrofert.