Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Centrum předškolního a mimoškolního vzdělávání

Centrum předškolního a mimoškolního vzdělávání

Centrum předškolního a mimoškolního vzdělávání. (Grant Děti 150/001/2017)

Grant nadace Agrofert v roce 2017 finančně podporoval Centrum předškolního a mimoškolního vzdělávání v Prostějově, které již od roku 2013 zajišťovalo přípravu socio-ekonomicky znevýhodněných dětí ve věku 3 – 11 let na nástup do běžné ZŠ a následné setrvání na škole. V centru jsme usilovali o kompenzaci překážek v životě dětí, které měli za důsledek nedostatečnou školní zralost, klesající školní úspěšnost a předčasné ukončení vzdělávacího procesu.

Dětem ve věku 3-6 let byli k dispozici asistenti pedagoga, kteří jim pomohli s osvojováním základních hygienických a sebeobslužných dovedností, procvičováním slovní zásoby, odstraněním logopedických vad, procvičováním jemné motoriky, aktivitami výtvarnými a hudebními, a to za účelem co nejplynulejšího přechodu na základní školu a přípravu na předškolní rok mateřské školy.

Děti ve věku 6-11 let si mohli s pomocí asistentů pedagoga udělat domácí úlohy, společně si v klidu zopakovat probrané učivo a zábavnou formou procvičovat už naučené.