Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Cesta za vzděláním - Středočeský kraj

Cesta za vzděláním - Středočeský kraj

Cílem projektu Na cestě za vzděláním je přispět k pozitivní změně situace sociálně znevýhodněných romských dětí z obce Slaný (Středočeský kraj), ve smyslu zlepšení startovní pozice těchto dětí v rámci hlavního vzdělávacího proudu - zvýšení a udržení školní úspěšnosti dětí.

Sociální inkluze a budoucí školní úspěšnost dětí bude posílena nejen přímou pedagogickou prací v rámci školní přípravy dětí (formou doučování), ale také zavedením kvalitních volnočasových aktivit a intenzivním zapojením rodičů do procesů rozvoje dětí a také posílením funkční spolupráce mezi Romodrom o.p.s., ZŠ v ul. Politických věznů 777, ZŠ na Komenského náměstí 618, ZŠ v Rabasově ul.831 a speciální ZŠ v ul. Palackého 570, městem Slaný a dalšími participujícími subjekty (spádovou pedagogicko-psychologickou poradnou, místními zájmovými organizacemi apod.).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.