Choose Love

Logo Choose Love.png

 

Poskytování humanitární pomoci v lokalitách Mukačevo, Perečyn a Zaričevo na západní Ukrajině

Projekt je financovaný nadací Choose Love se sídlem ve Velké Británii, pod záštitou nadačního fondu Prism – The Gift Fund.

 

 

Cílem projektu je přispět ke stabilizaci a zlepšení životní situace romských komunit ve výše uvedených lokalitách prostřednictvím distribuce humanitární pomoci. Jde především o pomoc se zajištěním základních životních potřeb, zmírnění hladu, pomoc se zajištěním vytápění, zlepšení přístupu k pitné vodě apod. Dalším z cílů projektu je pomoci lidem přímo v lokalitě, kde žijí a zabránit tak masové uprchlické krizi, která by situaci těchto ještě zhoršila. V neposlední řadě jde také o vybudování vztahu důvěry s lidmi v těchto komunitách.

 

Komu je projekt určen?

Projekt je určen těm nejpotřebnějším skupinám z daných lokalit. Zacílení a organizace pomoci je možná díky zapojení místních spolupracovníků. V rámci pravidelných dodávek humanitární pomoci je periodicky prováděno také vyhodnocování potřeb v jednotlivých lokalitách, tak aby pomoc pružně reagovala na reálnou situaci na místě. 

 

Co projekt nabízí:

Základem projektu je periodická distribuce humanitární pomoci každé dva týdny v průběhu sedmi měsíců. Základem humanitární pomoci jsou potravinové balíčky, zimní oblečení, ale i naplnění specifických potřeb, jako je např. invalidní vozík apod. V průběhu ruské agrese dochází k záměrnému ničení kritické infrastruktury Ukrajiny, proto půjde i o distribuci generátorů, protože v některých lokalitách je např. přístup k pitné vodě navázaný na čerpadla poháněné elektrickou energií, která je k dispozici pouze omezené hodiny denně.

 

Na koho se obrátit:

Radek Wollmann - projektový manažer
Mobil: +420 771 268 889
E-mail: radekwollmann@romodrom.cz

 

Projekt je realizovaný v období od 29. 9. 2022 do 30. 4. 2023.