Dětská skupina Prostějov

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Cílem dětské skupiny je také vedle přípravy dětí na zapojení se do běžné mateřské, případně základní školy, vytvořit vhodné podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Provozem Dětské skupiny rozšiřujeme nabídku služeb péče o dítě, která je pro mnoho našich klientů nedostatečná nebo finančně nedostupná. V rámci docházení se děti učí dovednostem, které v životě uplatní.

 

Komu je projekt určen:

 • rodičům s dětmi do zahájení povinné školní docházky dítěte, tedy rodičům dětí či osobám pečujícím
  o děti předškolního věku ve společné domácnosti, a kteří jsou zaměstnaní či zaměstnání aktivně hledají,
 • dětem ve věku do zahájení povinné školní docházky (od 1 do 6 let),
 • skupinám znevýhodněných dětí a rodičů, jejichž děti běžně do MŠ nedochází, především z důvodu nízké ekonomické situace rodiny - služby jsou bezplatné.

 

Co nabízíme

 • především činnosti obdobné jako v klasické mateřské školce: komunitní kruh, tělesné a pohybové aktivity uvnitř i venku, výchovně - vzdělávací aktivity, grafomotorická cvičení, nácvik sociálních dovedností, výtvarnou činnost, hudebně – pohybové aktivity, kreativní skupinové aktivity a další,
 • přizpůsobení se práci s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí - zejména posílení individuální práce,
 • s dítětem, posílení logopedických cvičení, aktivity na rozvoj a rozšiřování slovní zásoby (pohádky, říkanky, obrázkové čtení, aj.) a zrakového či sluchového vnímání s využitím znalostí dětí z jejich sociokulturního prostředí (např. písně, tance, aj.),
 • kino, divadlo a výlety,
 • využití některých metod zážitkového učení,
 • v případě potřeby pravidelná podpora dětí logopedem,
 • vytváření rodinného prostředí.

Kapacita dětské skupiny je 12 míst.

 

Kdy je Dětská skupina otevřena:

Pondělí 7:30 15:45
Úterý 7:30 15:45
Středa 7:30 15:45
Čtvrtek 7:30 15:45
Pátek 7:30 15:45

Dětská skupina je v provozu i v obdobích prázdnin.

 

Podmínky pro přijetí do Dětské skupiny:

 • řádně vyplněná přihláška a smlouva o poskytování služeb Dětské skupiny,
 • potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte,
 • potvrzení o postavení podpořené osoby (zákonného zástupce dítěte/rodiče) na trhu práce,
 • vyplnění monitorovacího listu podpořené osoby.

Přihláška a smlouva o poskytování služeb se vyplňuje osobně v Dětské skupině s pracovníky skupiny.
Ostatní potřebné dokumenty si můžete vyzvednout též osobně přímo v Dětské skupině u pracovníku skupiny, nebo si je lze stáhnout níže na stránce v uvedených přílohách.

 

Principy poskytování:

 • služby jsou poskytovány ZDARMA
 • diskrétnost
 • podpora dětí ve zdravém vývoji
 • individuální přístup

 

Na koho se obrátit:

Blanka Suchánková - pečující osoba
Mobil: +420 777 624 895
E-mail: blankasuchankova@romodrom.cz

 

Kde nás najdete:

 

Přílohy ke stažení:

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce.docx

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce.pdf

Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte.docx

Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte.pdf

Pro OSVČ - žádost o potvrzení z ČSSZ.docx

Leták Dětské skupiny Hradčany

 

Projekt Dětská skupina Hradčany je realizován od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022. Projekt plynule navazuje
na předchozí Dětské skupiny Romodrom Hradčany/Prostějov, které byly realizovány v období od 1. 7. 2016
do 31. 3. 2022.