Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Dětská skupina Romodrom Slaný

logo EU OPZ
Dětská skupina Romodrom Slaný

Dětská skupina Romodrom Slaný byl projekt, který si kladl za cíl rozšířit služby péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Projekt podporoval ženy s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, pro které je obtížné nalézt práci. Zároveň jsme ve skupině pracovali s dětmi tak, aby byly připraveny na přechod do běžné mateřské školy a mohly se zařadit do běžného vzdělávacího proudu, protože ne vždy se jim dostávalo v domácím prostředí tolik péče, kolik by potřebovaly. V rámci docházení se děti učily dovednostem, které v životě uplatní.

Děti trávily čas jak v prostorách Dětské skupiny, tak i venku na zahradě či na okolních hřištích. V rámci našich služeb byla k dispozici i služba bezplatného poradenství pro rodiče v otázkách výchovy. Ve Slaném má Romodrom o.p.s. díky funkčnímu Centru předškolní výchovy navázanou cílovou skupinu osob, které mají zájem o umístění dětí do nově vzniklé dětské skupiny.

Kapacita projektu byla 12 míst a dětská skupina měla otevřeno každý všední den od 8 do 16 hodin a děti k nám mohly docházet ve věku od 1 do 6 let.

Projekt byl odstartován v květnu 2016 a trval do dubna 2020.