Úvodní strana » Co děláme » Dětské skupiny » Dětská skupina Slaný

Dětská skupina Slaný

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Projekt podporuje ženy s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, pro které je obtížné nalézt práci. Cílem dětské skupiny je také vedle přípravy dětí na zapojení se do běžné mateřské, případně základní školy, vytvořit vhodné podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Provozem Dětské skupiny rozšiřujeme nabídku služeb péče o dítě, která je pro mnoho našich klientů nedostatečná nebo finančně nedostupná. V rámci docházení se děti učí dovednostem, které v životě uplatní.

 

Komu je projekt určen:

 • rodičům s dětmi do zahájení povinné školní docházky dítěte, tedy rodičům dětí či osobám pečujícím
  o děti předškolního věku ve společné domácnosti, a kteří jsou zaměstnaní či zaměstnání aktivně hledají,
 • dětem ve věku do zahájení povinné školní docházky (od 1 do 6 let),
 • skupinám znevýhodněných dětí a rodičů, jejichž děti běžně do MŠ nedochází, především z důvodu
  nízké ekonomické situace rodiny - služby jsou bezplatné.

 

Co nabízíme

 • především činnosti obdobné jako v klasické mateřské školce: komunitní kruh, tělesné a pohybové aktivity uvnitř i venku, výchovně - vzdělávací aktivity, grafomotorická cvičení, nácvik sociálních dovedností, výtvarnou činnost, hudebně – pohybové aktivity, kreativní skupinové aktivity a další,
 • přizpůsobení se práci s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí - zejména posílení individuální práce
  s dítětem, posílení logopedických cvičení, aktivity na rozvoj a rozšiřování slovní zásoby (pohádky, říkanky, obrázkové čtení, aj.) a zrakového či sluchového vnímání s využitím znalostí dětí z jejich sociokulturního prostředí (např. písně, tance, aj.),
 • využití některých metod zážitkového učení,
 • v případě potřeby pravidelná podpora dětí logopedem,
 • vytváření rodinného prostředí.

Kapacita dětské skupiny je 12 míst.

 

Kdy je Dětská skupina otevřena:

Pondělí 8:00 16:00
Úterý 8:00 16:00
Středa 8:00 16:00
Čtvrtek 8:00 16:00
Pátek 8:00 16:00


Dětská skupina je v provozu i v obdobích prázdnin.

 

Podmínky pro přijetí do dětské skupiny:

 • řádně vyplněná přihláška a smlouva o poskytování služeb Dětské skupiny,
 • potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte,
 • potvrzení o postavení podpořené osoby (zákonného zástupce dítěte/rodiče) na trhu práce,
 • vyplnění monitorovacího listu podpořené osoby.

Přihláška a smlouva o poskytování služeb se vyplňuje osobně v Dětské skupině s pracovníky skupiny.
Ostatní potřebné dokumenty si můžete vyzvednout též osobně přímo v Dětské skupině u pracovníku skupiny, nebo si je lze stáhnout níže na stránce v uvedených přílohách.

 

Principy poskytování:

 • služby jsou poskytovány ZDARMA
 • diskrétnost
 • podpora dětí ve zdravém vývoji
 • individuální přístup

 

Na koho se obrátit:

Marie Ryšlavá - pečující osoba
Mobil: +420 775 593 943, +420 774 006 001
E-mail: marieryslava@romodrom.cz

 

Kde nás najdete:

 

Přílohy ke stažení:

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce.docx

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce.pdf

Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte.docx

Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte.pdf

Pro OSVČ - žádost o potvrzení z ČSSZ.docx

 

Projekt Dětská skupina Slaný je realizován od 1. 5. 2022 do 31. 12. 2022. Projekt plynule navazuje
na předchozí Dětské skupiny Romodrom Slaný, které byly realizovány od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2022.