logo EU OPZ

Dětský klub Praha

Projekt Dětský klub Romodrom Praha, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0008070 byl financován Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavním cílem projektu bylo podpořit rodiče dětí, kteří dochází do zaměstnání, nebo jsou evidováni na úřadu práce a práci si hledají, popřípadě si doplňují vzdělání nebo se rekvalifikují a nemají možnost anebo nechtějí
své dítě umístit do klasické školní družiny. Projekt zabezpečoval bezplatnou kvalitní péči o děti 1. stupně základních škol mimo školní vyučování v Praze a umožňoval tak jednodušší sladění profesního života
s péčí o dítě mladšího školního věku. Provozem dětského klubu jsme rozšířili nabídku služeb péče o dítě,
která byla pro mnoho našich klientů nedostatečná nebo finančně nedostupná.

Místa poskytování:

 • hlavní město Praha

Komu byl projekt určen:

 • rodičům dětí či osobám pečujícím o děti ve společné domácnosti, jejichž děti navštěvovali 1. stupeň ZŠ,
 • všem dětem bez rozdílu, které v Praze navštěvovali 4. - 5. třídu ZŠ,
 • skupinám znevýhodněných dětí a rodičů, jejichž děti běžně do družin při ZŠ nedocházeli, především
  z důvodu nízké ekonomické situace rodiny.

 

Co jsme nabízeli

 • možnost docházení do Dětského klubu pro děti ze 4. a 5. tříd základní školy,
 • smysluplné trávení času, vzdělávání se a začleňování se,
 • zajímavé hry a tělesné a pohybové aktivity,
 • kreativní skupinové aktivity, výlety,
 • nácvik sociálních dovedností,
 • možnost podpory při výukových problémech,
 • v období letních prázdnin i nepobytové příměstské tábory s programem rozšířeným o sérii workshopů
  na dané téma.

Kapacita klubu byla 15 míst a kapacita příměstských táborů byla 10 míst.

 

Principy poskytování:

 • služby byly poskytovány ZDARMA
 • diskrétnost
 • podpora dětí k samostatnému řešení svých potřeb
 • individuální přístup

 

Tvorba dětí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětský klub Praha byl realizován od 1. ledna 2019 do 31. října 2021.