Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Dětský klub Romodrom Praha

logo EU OPZ
Dětský klub Romodrom Praha

Provoz dětského klubu byl hrazen z Evropského sociálního fondu.

DĚTSKÝ KLUB ROMODROM PRAHA pro děti 1. stupně ZŠ

Nabízeli jsme možnost docházení do Dětského klubu pro děti z 1. stupně základních škol, kde děti mohly trávit smysluplně svůj čas, vzdělávat se a začleňovat se. Nabízeli jsme zajímavé hry, aktivity, výlety a o letních prázdninách i příměstské tábory.

Docházení do dětského klubu bylo pro děti zcela zdarma.

Projekt sloužil k podpoře dětí rodičů, kteří docházeli do zaměstnání, nebo byli evidováni na úřadu práce a práci si hledali, popřípadě si doplňovali vzdělání nebo se rekvalifikovali a neměli možnost a nebo nechtěli své dítě umístit do klasické školní družiny.

Podmínkou pro přijetí do DK byla:

  • řádně vyplněná přihláška a smlouva o poskytování služeb DK,
  • potvrzení ze ZŠ, že je dítě žákem dané školy,
  • potvrzení o postavení podpořené osoby (zákonného zástupce dítěte/rodiče) na trhu práce,
  • vyplnění monitorovacího listu podpořené osoby.


CO JSME ZAJIŠŤOVALI:

  • smysluplné trávení volného času,
  • nácvik sociálních dovedností,
  • tělesné a pohybové aktivity,
  • jednou měsíčně workshop na dané téma,
  • pomoc při výukových problémech.


Kapacita klubu byla 15 míst. Kapacita příměstského tábora byla 10 míst.

Projekt byl spuštěn v lednu roku 2019.