Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Efektivně, ekonomicky, erudovaně

logo EU OPZ
Efektivně, ekonomicky, erudovaně

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001443

Cílem projektu byla standardizace procesů v rámci námi poskytovaných sociálních služeb a sociální práce, které vedly k sociálnímu začleňování a dosažení dostupnějších a kvalitnějších služeb. Tohoto cíle jsme se snažili dosáhnout za pomocí aktivit, v rámci kterých byla zjišťována spokojenost uživatelů s naší službou, mapovali se potřeby našich zaměstnanců, jejichž naplnění bylo nezbytné k poskytování dostupné a kvalitní služby a byly zkoumány metody poskytovaných služeb a poskytované sociální práce, které cílová skupina projektu využívala při své práci a měření efektivity této práce.