Logo Evropské komise.jpg

 

 

 

 

HomeLab

Projekt byl financován z prostředků Evropské Komise, prostřednictvím vedoucího člena projektu Metropolitan Research Institute.

Hlavním cílem projektu bylo poskytovat integrované sociální služby zaměřené na ubytování a zaměstnávání znevýhodněných skupin obyvatel. Projekt vycházel z předpokladu, že problémy v oblasti bydlení a zaměstnání musí být řešeny současně, aby si podpoření lidé byli schopni udržet bydlení a zároveň zajistit adekvátní příjmy. V rámci projektu byl vyvinut model Sociálně nájemní společnosti, který odpovídal místním podmínkám.

Romodrom o.p.s. realizoval tento mezinárodní projekt s názvem: Integrated Housing and Labour Services in the Social Rental Enterprise Model, zkráceně HomeLab projekt. Projekt vedla maďarská organizace Metropolitan Researchh Institut a byl realizován ve čtyřech evropských zemích pěti organizacemi (NGO) - V Polsku Habitat for Humanity Poland, v Maďarsku Hungarian Charity Service of the Order of Malta a Utcarol Lakasba a na Slovensku Člověk v tísni. Romodrom o.p.s. se stal partnerem projektu pro Českou republiku.

V projektu byl kladen veliký důraz na měření a evaluaci výsledků a dopadů, a to ve všech zúčastněných zemích. Vedle poskytování integrovaných služeb ubytování a zaměstnávaní projekt zjišťoval úspěšnost modelu prostřednictvím dotazníkového výzkumu na cílové a kontrolní skupině.

Projekt trval celkem 36 měsíců a obsloužil ve všech zemích 225 osob (V ČR 45 ve třech krajích – Pardubickém, Olomouckém a Moravskoslezském).
 

Projekt byl realizován od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2019.

Více se dozvíte na: https://homelab.mri.hu/