IOM

IOM logo.png

 

Poskytování humanitární, sociokulturní a pracovněprávní pomoci lidem prchajícím před válkou na Ukrajině v Karlovarském kraji.

Projekt je financovaný z IOM (International Organization for Migration)

 

 

Princip projektu:

Sociální pracovníci Romodromu navštěvují klienty v místě, kde žijí, a konzultují s nimi jejich situaci, aby našli řešení svých problémů. Doprovázejí je také na různé úřady (úřady práce, banky...) a/nebo zajišťují dopravu na institucionální schůzky a nákupy, pokud se jedná o lidi ubytované na odlehlých místech.

 

Co projekt nabízí:

Pomoc lidem prchajícím před válkou na Ukrajině je poskytovaná ve 3 hlavních oblastech (humanitární, sociokulturní, pracovněprávní) a zahrnuje následující služby:

  1. pomoc při vyplňování online a offline administrativních formulářů;
  2. pomoc v lepším porozumění lokalitám a jejich okolí;
  3. pomoc při plnění povinností ve vztahu k českému systému (prodloužení stavu dočasné ochrany, získání zdravotního pojištění, povinná školní docházka atd.);
  4. pomoc s porozuměním místním systémům a procesům (veřejná doprava, trh práce, kulturní zvyklosti);
  5. poskytování překladatelských služeb;
  6. zajištění kontaktů s rodinami na Ukrajině;
  7. poskytnutí základních pomocných předmětů, které si lidé prchající před ruskou invazí nemohou dovolit koupit.

 

Na koho se obrátit:

Lucie Čechová - projektová manažerka

Telefon: +420 770 165 220

E-mail: luciecechova@romodrom.cz

 

Projekt je realizovaný v období od 1. ledna do 31. března 2023