Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Komunitní práce Semněvice 2018

Komunitní práce Semněvice 2018

Projekt byl financován z dotace Úřadu vlády České republiky prostřednictvím programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, účelovou dotací Plzeňského kraje a darem Obce Semněvice.

Co služba nabízela?

Realizací projektu jsme usilovali o zmírnění napětí mezi romskými obyvateli bytů v panelových domech v obci Semněvice ( okres Domažlice, Plzeňský kraj) a ostatními obyvateli obce, včetně jejích zastupitelů a mezi samotnými členy romské komunity. V dané lokalitě žijí osoby ohrožené sociálním vyloučením v těsném sousedství ostatních obyvatel, cílem projektu tedy bylo plnohodnotné zapojení sociálně znevýhodněných občanů do místní komunity a nastolení dobrých vztahů mezi všemi obyvateli dané lokality. Zároveň bylo naším cílem zmírnění sociálního vyloučení Romů v nepříznivé životní situaci a dovedení podporovaných osob k samostatnosti tak, aby byly schopny vlastními silami řešit svou situaci a příkladem dobré praxe v rámci komunity motivovat ostatní.