Logo sociální byty Nymburk

Nákup bytu pro účely sociálního bydlení v ulici Alfonse Muchy v Nymburce

Projekt Nákup bytu pro účely sociálního bydlení v ulici Alfonse Muchy v Nymburce,
reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008560 je spolufinancován Evropskou unií,
prostřednictvím programu 11703 - Integrovaný regionální operační program.

Cílem projektu "Nákup bytu pro účely sociálního bydlení v ulici Alfonse Muchy v Nymburce" je zajištění přístupu cílové skupině - osobám v bytové nouzi, k dlouhodobému nájemnímu bydlení prostřednictvím nákupu bytové jednotky ve městě Nymburk. Takto pořízený nájemní byt organizace Romodrom o.p.s. nabízí k dlouhodobému nájemnímu bydlení osobám, které tímto způsobem mohou překlenout nepříznivou sociální situaci.
Současně jsou cílové skupině poskytovány služby sociální práce, které přispějí k sociální inkluzi a celkové pomoci ke svépomoci tak, aby byly osoby v bytové nouzi schopné zajistit si sami standardní bydlení.

Projekt byl realizován od 15. 5. 2018 do 30. 11. 2018.