Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Odborné sociální poradenství Plzeňský kraj

Logo EU.jpg


 

Odborné sociální poradentsví Stříbro

Projekt Odborné sociální poradenství Stříbro, reg.č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016073 je financován Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Informace o službě
Druh služby: Odborné sociální poradenství Stříbro
Identifikátor: 3997712

 

Cílem služby je prostřednictvím poskytování odborného sociálního poradenství přispět ke zlepšení sociální situace klienta, podpořit jeho sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení. Služba nabízí pomoc při řešení obtížných životních situací. Služba je poskytována jak v přirozeném prostředí uživatele, tak i v ambulanci, která poskytuje potřebné soukromí k řešení požadavků cílové skupiny.

 

Místo poskytování:

 • město Stříbro

 

Komu je služba určena?

 • osobám starším 18 let,
 • osobám sociálně vyloučeným a osobám sociálním vyloučením ohroženým,
 • osobám ohroženým předlužeností.

 

Co služba nabízí:

Jedná se o registrovanou sociální službu podle § 37 z. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytovanou ambulantně i v přirozeném prostředí klientů na území Města Stříbra v Plzeňském kraji.

Jako akreditovaný subjekt nabízíme služby poradenství, zpracování a podání insolvence. Níže vyjmenované služby, jsou zde uvedeny pro přehled, nelze vypsat všechny úkony, které vám můžeme nabídnout,
více informací k tomu, co společně můžeme, vám poskytneme při osobním jednání.

Poskytované služby:

 • sociální poradenství - podpoříme vás při řešení vaší nepříznivé sociální situace (individuálně a dle vašich potřeb), nabízíme možnost řešit vaše potřeby ve vašem přirozeném prostředí (dle domluvy za vámi přijedeme),
   
 • bydlení - poradenství v oblastí bydlení, možnost vytvoření finančního plánu bydlení (dávky, nájem, služby, energie), zajištění základního právního servisu spojeného s bydlením (smlouvy, výpovědi), podpora
  v komunikaci s majiteli a pronajímateli bydlení,
   
 • sociální dávky - specializované poradenství v oblasti dávkové legislativy, jednání referátem nepojistných sociálních dávek – oddělení hmotné nouze ve prospěch uživatele,
   
 • rodinné a trestní právo - vyřizování občanství a dokladů, komunikace s matrikou,
   
 • zaměstnanost - poradenství v jednání s Úřadem práce ČR, základní vyhodnocení vaší situace z hlediska výběru vhodného zaměstnání, poradenství v oblasti pracovního práva, zprostředkování kontaktu
  na zaměstnavatele za účelem získání pracovního místa pro uživatele služby,
   
 • dluhové poradenství - poskytování odborného dluhového poradenství od rozklíčování dluhů po osobní bankrot, zmapování vaší finanční situace a podpora v hospodaření s financemi, zajištění právního poradenství v oblasti uzavírání smluv a nakládání s majetkem,
   
 • právní poradenství - zajištění možnosti právní konzultace v odůvodněném případě, konzultace
  k právním úkonům (sepsání žádostí, odvolání, návrhů a pomoc s úředními dokumenty), asistence
  při kontaktu s právními institucemi,
   
 • komunikace s institucemi a návaznými službami - poradenství v komunikaci se soudy, zprostředkování odborné pomoci např.: psychoterapeuta, psychiatra a doprovod do návazných institucí, předávání informací o návazných službách v oblastech sociální, zdravotní a vzdělávací.

 

Provozní doba terénní práce:

Pondělí 12:30 16:30
Úterý 8:00 12:00
Středa 12:30 16:30
Čtvrtek 8:00 12:00
Pátek 12:30 16:30

 

Provozní doba ambulance:

Pondělí 8:00 12:00
Úterý 12:30 16:30
Středa 8:00 12:00
Čtvrtek 12:30 16:30
Pátek 8:00 12:00

 

Principy poskytování:

 • služba je poskytována uživatelům bezplatně,
 • pracovník přistupuje ke každému uživateli individuálně s ohledem na jeho potřeby, možnosti, zdroje, sociální situaci a osobní plány,
 • klienti jsou podporování samostatnosti a k posilování kompetencí,
 • rozhodnutí klienta při výběru možnosti řešení jeho nepříznivé situace je pracovníky plně respektováno,
 • pracovníci služby poskytují svou pomoc uživatelům nezávisle a informují uživatele, že nemají kompetence státního zaměstnance,
 • pracovník při jednání s uživateli nikomu nestraní, uplatňuje k uživatelům rovný přístup,
 • všichni pracovníci splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  a průběžně se vzdělávají.

Dokumenty ke stažení:

 

Formulář na stížnosti, podněty a připomínky

Stížnosti a jejich vyřizování

 

Na koho se obrátit:

Klára Šebestová, Dis. - sociální pracovnice/vedoucí pobočky
Mobil: +420 777 549 998
Email:
klarasebestova@romodrom.cz

Kde nás najdete:

 

Informace o službě v registru poskytovatelů sociálních služeb

 

Projekt Odborné sociální poradenství Stříbro je realizován od 1. 9. 2020 do 1. 9. 2022.