Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Posílení odbornosti pracovníků v oblasti bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj.jpg

 

 

Posílení odbornosti pracovníků Romodrom o.p.s. v oblasti poradenství zaměřeného na bydlení

Projekt je financován ze státního rozpočtu, č. Z170602000015

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím pěti celodenních tematických školení odbornou kvalifikaci 20 pracovníků Romodrom o.p.s. tak, aby byla posílena kvalita poradenství, které v oblasti bydlení poskytují osobám v sociálně nepříznivé situaci, žijícím v sociálně vyloučeném prostředí. Účelem tohoto poradenství je posun osob žijících v sociálně vyloučeném prostředí do standardních forem bydlení v běžném prostředí.

 

V rámci zvyšování své odbornosti pracovníci projdou školením v rámci 5 tematických okruhů, a to:

  1. Komunitní práce v kontextu bydlení - práce s romskou komunitou, práce s komunitou lidí bez domova, práce se sousedskou komunitou, posílení komunitní vazeb
  2. Péče o byt - práce s garančním fondem, jak motivovat nájemce k péči o byt, zajištění nutných oprav, řešení havarijních situací, jak komunikovat závady s majitelem, správa nájmu, úhrada nájmu versus služeb, sociální dávky určené na bydlení
  3. Prevence ztráty bydlení - jak vytipovat ohroženou domácnost, identifikace ohrožujících faktorů, práce s rozpočtem, práce s dluhy na nájmu, práce se stížnostmi, práva a povinnosti pronajímatelů, co dělat v případě porušování nájemní smlouvy
  4. Práce se specifickými tématy – se zaměřením na domácní násilí, osamělost – jak nabídnout a zajistit ideální péči, jak podpořit klienta, aby se necítil sám
  5. Harm reduction, Reccovery a Well being v bydlení - jak identifikovat a posilovat silné stránky klienta/nájemce, motivace ke změně životní dráhy, podpora po přestěhování, psychosociální podpora nebo vedení motivační rozhovorů

 

Kurzy jsou realizovány s využitím buď externího nebo interního lektora (zejména v oblastech specifického know-how organizace získaného na základě dosavadní zkušenosti s úspěšným přechodem osob žijících dříve v sociálně vyloučeném prostředí do standardního bydlení, včetně bezproblémového plnění smluvních vztahů a sousedského soužití).

 

Na koho se obrátit:

Eva Nedomová - projektová manažerka
Mobil: 778 491 144
Email: eva.nedomova@romodrom.cz

 

Projekt je realizován v období: srpna do prosince 2023