Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Pracovní motivace k příležitostem

Logo EU.jpg

Pracovní motivace k příležitostem ve Slaném

Projekt Pracovní motivace k příležitostem ve Slaném, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015977 je financován
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavním cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost a šance osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce,
motivovat je k odstraněním překážek pro vstup na trh práce, poskytnout jim podporu při vstupu a udržení se
na trhu práce, zvýšit jejich pracovní kompetence a poskytnout jim poradenství v oblastech pracovně-právní problematiky a dluhového poradenství. Služby jsou poskytovány ambulantně i v terénu včetně domácnosti klientů. Projekt počítá i s vytvářením tréninkových pracovních míst ve spolupráci s potencionálními zaměstnavateli.
 

Místo poskytování:

 • město Slaný

 

Komu je projekt určen?

 • osobám starším 18 let,
 • osobám sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohrožené.
   

Co nabízíme

Pracovní poradenství

 • rozvoj základních kompetencí, nutných k uplatnění na trhu práce,
 • podporu aktivit, směřujících k získání a udržení pracovních návyků a získání pracovních zkušeností,
 • podporu příjemce služeb při komunikaci s potenciálními zaměstnavateli,
 • pomoc s vyhotovením životopisu a motivačního dopisu,
 • přípravu na pracovní pohovor a možnost doprovodu na pracovní pohovor,
 • získání tzv. měkkých dovedností,
 • kooperaci s příslušným úřadem práce pro maximální možné zjištění a pokrytí potřeb příjemců služeb,
 • zprostředkování komunikace s příslušným úřadem práce a potenciálními zaměstnavateli,
 • zvýšení povědomí o právech a povinnostech zaměstnance a zaměstnavatele,
 • podporu při řešení pracovně-právních sporů.
   

Odborné dluhové poradenství

 • podporu při získávání orientace o finanční situaci příjemce služeb prostřednictvím mapování závazků,
 • pomoc s podáním návrhu na insolvenci a oddlužení u příslušného soudu,
 • individuální řešení dluhů a exekucí,
 • pomoc s nastavením splátkového kalendáře,
 • pomoc při sepisování žádostí a dalších písemností při komunikaci s věřiteli nebo exekutory,
 • doprovod na schůzky s věřiteli, exekutory či do různých organizací či institucí,
 • odhalování nekalých praktik a odkaz na instituce, které pomohou řešit spory vzniklé v souvislosti s nimi,
 • zvyšování finanční gramotnosti příjemce služby a ponaučení o tom, jak chránit svá práva při uzavírání smluvních vztahů,
 • konzultaci s příjemcem služeb v oblasti zlepšování jeho sociální situace,
 • motivaci příjemce služeb k řešení zadluženosti a k zodpovědnému hospodaření s finančními prostředky,
 • v odůvodněných případech možnost využít služeb externího právníka, specializovaného na dluhovou problematiku (rozhodování o vhodnosti čerpání této služby je v kompetenci poskytovatele služeb).
   

Konzultační hodiny kanceláře:

Pondělí 9:00 15:00
Úterý ----- -----
Středa 9:00 15:00
Čtvrtek ----- -----
Pátek 9:00 12:00

 

Provozní doba terénní práce:

Pondělí    
Úterý 9:00 16:00
Středa    
Čtvrtek 9:00 16:00
Pátek    

 

Principy poskytování:

 • služba je poskytována ZDARMA
 • diskrétnost, možnost využívat službu anonymně
 • podpora k samostatnému řešení svých potřeb
 • individuální přístup
 • respektování svobodné vůle uživatele
   

Na koho se obrátit:

Mgr. Jana Tůmová - pracovník pro přímou péči
Mobil: +420 778 744 824
E-mail: janatumova@romodrom.cz

 

Bc. Lucie Pohanková, DiS. - pracovník pro přímou péči
Mobil: +420 727 800 601
E-mail: luciepohankova@romodrom.cz

 

Mgr. Libor Suk - odborný garant projektu
Mobil: +420 606 450 450
E-mail: liborsuk@romodrom.cz

 

Kde nás najdete:


Projekt Pracovní motivace k příležitostem ve Slaném je realizovaný v období od 1. 2. 2020
do 30. 6. 2022.
Volně navazuje na tříletý projekt Pracovní poradenství, který byl realizován taktéž ve Slaném
v období od 1. 1. 2017 do 31.12. 2019.