Logo magistrátu HL.M.PrahyPREROD

Projekt PREROD byl pro rok 2021 financován grantem Hlavního města Prahy pro oblast prevence kriminality.

Hlavním cílem projektu byla prevence recidivy osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) a jejich úspěšné začlenění zpět do společnosti za souběžné podpory rodinného systému.

Pracovník v přímé péči individuálně pracoval jak s osobou před propuštěním, tak s rodinou. Realizoval motivační rozhovory, poskytoval sociální poradenství a další podporu, a to s cílem usnadnit návrat propuštěného do rodiny a omezit rizika socioekonomického propadu rodiny.

Místa poskytování:

  • Hlavní město Praha

 

Komu byla služba určena:

Cílovou skupinou byly osoby, které fakticky žijí a mají rodinu na území hl. m. Prahy a rodiny osob, které žijí na území hl. m. Prahy a jsou ve VTOS ve:

  • Věznici Vinařice,
  • Oráčově,
  • Příbrami,
  • Pardubicích
  •  či Světlé nad Sázavou.