Erasmus+ a RechanceRechance

Romodom o.p.s. je partnerskou organizací evropského projektu RECHANCE zaměřeného na vzdělávání osob, které prošli vězením. Projekt cílí  na vzdělávání a podporu jejich osobního rozvoje, na zvýšení šancí vstupu do společnosti skrze rehabilitaci a získání nových znalostí, dovedností a kompetencí. Zároveň se projekt věnuje osobám, které se zabývají vzděláváním těchto lidí, pomocí koučingu, mentoringu, diferenciální pedagogiky, inklusivního vzdělávání, tréninkových metod a praktik.

Cílem projektu je:

  1. aby, bývalí vězni získali dovednosti a znalosti, důležité pro osobní rozvoj a sociální začlenění,
  2. posílení kompetencí pro „reálný život“ v oblasti sociálních kompetencí,
  3. podpora rehabilitačního procesu díky vzdělávacím materiálům, nástrojům a dalším zdrojům rozvoje,
  4. podpora školitelů, nabízení inovativních řešení a inkluzivního pedagogického přístupu, 
  5. komplexní trénink pro školitele s ohledem na odlišné zázemí a individuální potřeby vězňů,
  6. digitalizace kvalitního vzdělávacího obsahu a používání ICT vedoucí k systematické změně a nárůstu kvality vzdělávání dospělých.

 

Projekt probíhá v 6 zemích Evropy a podílí se na něm 8 organizací, z rozmanitého prostředí s bohatými zkušenostmi a s důrazem na propagaci kultury vzdělávání dospělých. Jde o organizace: Xenios Polis. Culture, Science and Action a Prolepsis z Řecka, Center for Social Innovation a European University Cyprus z Kypru, organizaci Prism z Itálie, Znam i Moga z Bulharska a Spectrum Research Centre z Irska.

Jednotliví partneři projektu spolupracují na dílčích cílech projektu, kterými jsou identifikace potřeb lidí s vězeňskou minulostí, sestavení kurikula, vytvoření mobilní aplikace a internetových stránek pro vzdělávání bývalých vězňů a vytvoření vzdělávací příručky. Během celého projektu se všichni partneři budou snažit informovat o aktivitách projektu odbornou veřejnost a projekt bude v říjnu 2022 zakončen konferencí.

Projekt a je financován z projektu Eramsus +. 

Pro více informací o projektu se podívejte na jeho webové stránky. 

Přečtete si analýzu shrnující aktuální situaci ve vězenství v partnerských zemích, nejlepší praxi a výzkum o potřebách vězňů ve vzdělávaní. RECHANCE analýza ke stažení.

Tisková zpráva říjen 2022:

Realizace projektu je od 30. 11. 2020 do 30. 11. 2022.