Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Rodiče dětem, děti rodičům 2020

Rodiče dětem, děti rodičům 2020 justice_logo-01.jpg

NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: Ministerstvo spravedlnosti

NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU: Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody

Projekt zaměřený na podporu kontaktu odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich dětí

Podstatou projektu bylo zajištění kontaktu rodiče ve VTOS a dítěte (kontakt byl zajištěn nejen v rámci sociální práce, ale i logisticky), za současné podpory aktérů v rámci metod sociální práce s cílem vybudování, udržení, či upevnění rodinných vazeb.

Zároveň byl tento kontakt ošetřován za odborné podpory psychoterapeuta.

Výše uvedené jsme nabízeli v rámci služby Terénní programy - Vězeňský program (reg.č. 2636618).

 

Cíle projektu:

  • vybudování, udržení, či upevnění rodinných vazeb mezi rodičem ve VTOS a jeho potomkem/potomky (dosažení pomocí zprostředkování osobního kontaktu rodiče a dítěte, včetně jeho ekonomického a logistického zajištění),
  • podpora při zajištění zdravého psychického vývoje dítěte a omezení negativních dopadů způsobených umístěním rodiče do VTOS a odloučením rodiče a dítěte, podpora funkčních vztahů a rodinného zázemí osob ve výkonu a po propuštění z VTOS (dosažení prostřednictvím přímé práce dětského psychologa s dítětem a jeho doprovodem při návštěvách věznice).