Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » OSP - Středočeský kraj EU

logo EU OPZ

Odborné sociální poradenství

Projekt Odborné sociální poradenství pro Středočeský a Pardubický kraj, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010668 je financován Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Informace o službě:
Druh služby: Odborné sociální poradenství - Středočeský kraj
Identifikátor: 5286311

 

Cílem projektu je prostřednictvím poskytování sociální služby odborného sociálního poradenství zlepšit sociální začleňování a předejít sociálnímu vyloučení. Služba nabízí pomoc při řešení obtížných ekonomických situací osobám ohroženým předlužeností, osobám ohroženým sociálním vyloučením a sociálně vyloučeným.
Služba je poskytována jak v přirozeném prostředí uživatele, tak i v ambulanci, která poskytuje potřebné soukromí k řešení požadavků cílové skupiny.

 

Statistiky služby v jednotlivých letech

 


 

Komu je služba určena?

 • starším 18 let,
 • osobám ohroženým předlužeností,
 • osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách nebo sociálním vyloučením ohroženým,
 • osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
 • etnickým menšinám.

 

Co služba nabízí

Jedná se o registrovanou sociální službu podle § 37 z. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytovanou ambulantně i v přirozeném prostředí klientů na území Středočeského kraje, v rámci které formou sociální práce nabízíme pomoc při řešení obtížných ekonomických situací.

Jako akreditovaný subjekt nabízíme tyto služby dluhového poradenství:

 • základní identifikaci dluhové situace,
 • komunikaci s exekutory - návrhy splátek, snížení či prominutí penále,
 • v odůvodněných případech možnost využít právního poradenství,
 • zpracování, příprava a podání insolvenčního návrhu,
 • podpora v hospodaření s financemi - poradenství k sociálním dávkám,
 • asistenci při kontaktu s právními institucemi.

 

Provozní doba terénní práce:

Pondělí 13:00 16:00
Úterý 13:00 16:00
Středa 13:00 16:00
Čtvrtek 13:00 16:00
Pátek 13:00 16:00

 

Provozní doba ambulance:

Pondělí 8:00 16:00
Úterý 8:00 16:00
Středa 8:00 16:00
Čtvrtek 8:00 16:00
Pátek 8:00 16:00

 

Principy služby:

 • služba je poskytována uživatelům bezplatně,
 • klienti jsou vedeni k samostatnosti,
 • pracovník přistupuje ke každému uživateli individuálně s ohledem na jeho potřeby, možnosti, zdroje,
  sociální situaci a osobní plány,
 • rozhodnutí klienta při výběru možnosti řešení jeho nepříznivé situace je pracovníky plně respektováno,
 • pracovníci služby poskytují svou pomoc uživatelům nezávisle a informují uživatele, že nemají kompetence státního zaměstnance,
 • pracovník při jednání s uživateli nikomu nestraní, uplatňuje k uživatelům rovný přístup,
 • všichni pracovníci splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  a průběžně se vzdělávají.

 

Na koho se obrátit:

Bc. Lenka Strouhalová - sociální pracovnice
Mobil: +420 727 892 786
E-mail: lenkastrouhalova@romodrom.cz

 

Eva Vernerová, Dis. - sociální pracovnice
Mobil: +420 778 523 403
E-mail: evavernerova@romodrom.cz

 

Kde nás najdete:

 

Dokumenty ke stažení:

Informace o službě v registru poskytovatelů sociálních služeb

 

Sociální služba Odborné sociální poradenství - Středočeský kraj je poskytována od 1. 8. 2019.

Projekt Odborné sociální poradenství pro Středočeský a Pardubický kraj je realizován od 1. 10. 2019
do 31. 3. 2022.