Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Terénní programy - Moravskoslezský kraj - Příležitost pro osoby vyloučené z bydlení

Terénní programy - Moravskoslezský kraj - Příležitost pro osoby vyloučené z bydlení

Hlavním cílem programu byla pomoc osobám vyloučeným z bydlení, kteří jsou zároveň předsudečně označovaní jako "problémoví" a pro majitele bydlení "rizikoví". Na základě spolupráce s aktéry realitního trhu jsme dosáhli účinného propojení těch, kteří potřebují bydlet, s volným bytovým fondem. Cílovým skupinám bylo umožněno, aby žili ve standardních podmínkách bez časového omezení. Tato inovace přinesla úsporu veřejných zdrojů (výdaje na sociální dávky) a souběžně se zvýší kvalita bydlení.

Spolupráce s klienty probíhala individuálně, eventuálně v malé skupině (např. s manželským párem). V rámci klíčových aktivit projektu jsme se zaměřili na podporu funkční gramotnosti cílové skupiny (znalost práv a povinností v oblasti bydlení, finanční gramotnost, obrana proti neoprávněným snahám o vystěhování, atd.), na podporu bydlení vybraných účastníků projektu i na rozvoj a upevňování spolupráce s majiteli bytů.

Projekt „Příležitost pro osoby vyloučené z bydlení“, reg. č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00050, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Projekt byl realizován v období 1.5.2014. - 30.6.2015 v Moravskoslezském kraji.