Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Terénní programy - Moravskoslezský kraj - Z ghetta na dobrou adresu

Terénní programy - Moravskoslezský kraj
- Z ghetta na dobrou adresu

Hlavním cílem bylo zvýšit úroveň bydlení rodin ohrožených sociálním vyloučením v okrese Karviná, lepší bydlení získalo díky programu 26 rodin. Cílili jsme na uživatele našeho zavedeného terénního programu v sociálně vyloučených lokalitách v Horní Suché, Petřvaldě a Karviné. Bytovou situaci mnoha z nich šlo označit za neúnosnou a změnu stavu v této oblasti za naprosto prioritní. Kladli jsme důraz na individuální podporu jednotlivých rodin a akcentovali jsme rozvoj vlastní zodpovědnosti.

Projekt bylo možné rozdělit na tři klíčové aktivity:

  1. Příprava a podpora pracovníků pro práci s cílovou skupinou,
  2. Přímá práce s cílovou skupinou,
  3. Budování know-how organizace v oblasti podpory bydlení.


Tento projekt byl financován prostřednictvím Nadace Partnerství. Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Více informací o Blokovém grantu Nadace Partnerství naleznete zde:
www.swiss-contribution.cz
www.nadacepartnerstvi.cz

Projekt byl realizován od .1.12.2013 do 31.3.2015.