UNHCR

Projekt je financován Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky se sídlem v České republice (The UN Refugee Agency).

 

Cílem projektu je snaha o zajištění specifické ochranné reakce pro ukrajinské romské uprchlíky / žadatele o azyl, kteří jsou v současné době přítomni nebo pravděpodobně přijdou do České republiky v průběhu roku prostřednictvím:

  • monitorování hlavních oblastí přítomnosti ukrajinských romských uprchlíků/žadatelů o azyl,
  • poskytování sociální a právní pomoci/rady a doporučení příslušnému subjektu,
  • analýzy specifických potřeb romské populace a dynamiky pohybu v rámci ČR i mimo ni.

 

Komu je projekt určen?

  • Projekt má pomoci především ukrajinským uprchlíkům romského původu, kteří utíkají z Ukrajiny.
  • Zpočátku je cílem 6 regionů, ale v závislosti na vývoji situace by mohly být pokryty další regiony.

 

Projekt je zaměřen na:

  • romské ukrajinské uprchlíky, kteří získali dočasnou ochranu,
  • romské ukrajinské žadatelé o azyl čekající na potvrzení o dočasné ochraně, včetně těch, kteří jsou ubytováni, a to i v místech dočasného ubytování zřízených úřady,
  • osoby romského původu, kterým nebyla poskytnuta dočasná ochrana, ale stále se nachází v České republice, a jsou zranitelné.

 

Co projekt nabízí:

Projekt zajištuje podporu sociálním pracovníkům a jejich teamleaderům při komplexní práci s romskými uprchlíky v definovaných regionech, a to ve spolupráci s partnerskými organizacemi Khamoro a Vzájemné soužití, které jsou součástí sítě RomanoNet.

Všechny organizace sítě RomanoNet také komunikují s romským koordinátorem v každém regionu, ať už jde o podělení se o své analýzy nebo o reakci na konkrétní situaci na žádost úřadů. Součástí podpory ze strany sociálních pracovníků je také kontakt s institucemi (např. úřad práce, banky…), asistence při vyplnění administrativních záležitostí, podpora lepšího porozumění lokalit a jejich okolí, porozumění lokálním systémům a procesům (např. veřejná doprava, trh práce, kulturní zvyklosti...) atd.

 

Na koho se obrátit:

Mgr. Maria Potapova, DiS. - Projektová manažerka
Mobil: +420 608 375 380
E-mail: mariapotapova@romodrom.cz

 

Projekt je realizovaný v období od 01.06.2022 do 31.12.2022.