Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Vzděláním k zaměstnání

Vzděláním k zaměstnání

Hlavním cílem projektu byla pracovní integrace 4 osob z odlišného sociokulturního prostředí, příslušníků etnické(romské) menšiny trvale žijících na území hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že u mnoha příslušníků cílové skupiny (romská menšina v Praze) se kumuluje řada problémů, které přispívají k jejich vyloučení z trhu práce: nedostatečné vzdělání a nízká kvalifikace, absence zkušeností s dlouhodobým zaměstnáním a nedostatečné pracovní návyky, diskriminace na trhu práce z důvodu etnické příslušnosti apod., měl projekt napomoci odstranit právě tato limitující omezení.

V rámci projektu čtyři osoby získaly vzdělání (kvalifikační kurzy Pracovník v sociálních službách a Asistent Pedagoga) a tréninkové zaměstnání v našich fungujících zařízeních Centrum rodinných kompetencí 2x, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub K09, vězeňský terénní program PREROD). Dále jim byla poskytována individuální motivační podpora a poradenství, plnohodnotně se účastnili týmových supervizí apod.

Výstupem projektu jsou 4 podpořené osoby, které díky financování z Evropského sociálního fondu získaly vyšší kvalifikaci a tím i lepší uplatnění na trhu práce. Dva účastníci projektu se stali zaměstnanci naší organizace a dalším dvěma pomáháme v hledání práce.

Financování projektu:

Projekt Vzděláním k zaměstnání byl financován Operačním programem Praha adaptabilita
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Projekt byl realizován v období 1.1. - 31.10. 2015.