Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Vzdělávací programy - Středoškolský kraj - Zařízení péče o děti předškolního věku

logo EU

Vzdělávací programy - Středočeský kraj - Zařízení péče o děti předškolního věku

Hlavním cílem projektu bylo zřídit a 18 měsíců nepřetržitě provozovat nové zařízení péče o děti předškolního věku pro pobočku občanského sdružení Romodrom ve Slaném. Zařízení sloužilo výhradně pro docházku dětí zaměstnanců sdružení.
Kontinuální provozování zařízení péče o děti umožnilo matkám umístit do tohoto zařízení své děti a navrátit se zpět do zaměstnání. Kromě pozitivního vlivu na sladění pracovního a rodinného života měl projekt také vliv na zlepšení situace v prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce.