Logo Pardubický kraj.pngLogo MPSV.jpg

 

Odborné sociální poradenství

Informace o službě:
Druh služby: Odborné sociální poradenství - Pardubický kraj
Identifikátor: 2744559

 

Tato sociální služba je financována:

 

z finančních prostředků Pardubického kraje, Program víceleté podpory sociálních služeb zařazených
do Sítě sociálních služeb z rozpočtu Pardubického kraje (2022 – 2024) a Dotace na poskytování sociálních služeb (účelová dotace, dříve MPSV).

 

Cílem služby je prostřednictvím poskytování odborného sociálního poradenství přispět ke zlepšení sociální situace klienta, podpořit jeho sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení. Služba nabízí pomoc při řešení obtížných životních situací. Služba je poskytována jak v přirozeném prostředí uživatele, tak i v ambulanci, která poskytuje potřebné soukromí k řešení požadavků cílové skupiny.

 

Statistiky služby v jednotlivých letech

 


 

Místa poskytování:

 • Pardubický kraj

 

Komu je služba určena?

 • starším 18 let,
 • osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách,
 • osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
 • pachatelům trestné činnosti,
 • etnickým menšinám.

Dále:

 • osobám opouštějícím výkon trestu odnětí svobody (dále jen VTOS), osobám ve VTOS, rodinným příslušníkům osob dotčených VTOS osobám ohroženým předlužeností.

 

Co služba nabízí

Jedná se o registrovanou sociální službu podle § 37 z. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytovanou ambulantně i v přirozeném prostředí klientů  v Pardubickém kraji. V rámci služby formou sociální práce poskytujeme uživatelům podporu.

Jako akreditovaný subjekt nabízíme služby poradenství, zpracování a podání insolvence. Níže vyjmenované služby, jsou zde uvedeny pro přehled, nelze vypsat všechny úkony, které vám můžeme nabídnout, více informací k tomu, co společně můžeme, vám poskytneme při osobním jednání.

Poskytované služby:

 • sociální poradenství - podpoříme vás při řešení vaší nepříznivé sociální situace (individuálně a dle vašich potřeb), nabízíme možnost řešit vaše potřeby ve vašem přirozeném prostředí (dle domluvy za vámi přijedeme)
   
 • bydlení - poradenství v oblastí bydlení, možnost vytvoření finančního plánu bydlení (dávky, nájem, služby, energie), zajištění základního právního servisu spojeného s bydlením (smlouvy, výpovědi),
  podpora v komunikaci s majiteli a pronajímateli bydlení,
   
 • sociální dávky - specializované poradenství v oblasti dávkové legislativy, jednání referátem nepojistných sociálních dávek – oddělení hmotné nouze ve prospěch uživatele,
   
 • rodinné a trestní právo - vyřizování občanství a dokladů, komunikace s matrikou,
   
 • zaměstnanost - poradenství v jednání s Úřadem práce ČR, základní vyhodnocení vaší situace z hlediska výběru vhodného zaměstnání, poradenství v oblasti pracovního práva, zprostředkování kontaktu
  na zaměstnavatele za účelem získání pracovního místa pro uživatele služby,
   
 • dluhové poradenství - poskytování odborného dluhového poradenství od rozklíčování dluhů
  po osobní bankrot, zmapování vaší finanční situace a podpora v hospodaření s financemi, zajištění právního poradenství v oblasti uzavírání smluv a nakládání s majetkem,
   
 • právní poradenství - zajištění možnosti právní konzultace v odůvodněném případě, konzultace
  k právním úkonům (sepsání žádostí, odvolání, návrhů a pomoc s úředními dokumenty),
  asistence při kontaktu s právními institucemi,
   
 • komunikace s institucemi a návaznými službami - poradenství v komunikaci se soudy, zprostředkování odborné pomoci např.: psychoterapeuta, psychiatra a doprovod do návazných institucí, předávání informací o návazných službách v oblastech sociální, zdravotní a vzdělávací,
   
 • trestná činnost - milost presidentovi, poradenství v žádosti o podmínečné propuštění, spolupráce
  na přímých kauzách klientů, kteří spáchali trestný čin či přestupek nebo se stali obětí trestného činu (lichva atd.), spolupráce na bezpečnostních opatřeních s policií týkajících se klientů.

 

Provozní doba terénní práce:

Pondělí 13:00 15:00
Úterý 13:00 15:00
Středa 13:00 15:00
Čtvrtek 13:00 15:00
Pátek ----- -----

 

Provozní doba ambulance:

Pondělí 8:00 16:00
Úterý 8:00 16:00
Středa 8:00 16:00
Čtvrtek 8:00 16:00
Pátek 8:00 12:00

 

Principy poskytování:

 • služba je poskytována uživatelům bezplatně
 • pracovník přistupuje ke každému uživateli individuálně s ohledem na jeho potřeby, možnosti, zdroje, sociální situaci a osobní plány,
 • klienti jsou podporování samostatnosti a k posilování kompetencí,
 • rozhodnutí klienta při výběru možnosti řešení jeho nepříznivé situace je pracovníky plně respektováno,
 • pracovníci služby poskytují svou pomoc uživatelům nezávisle a informují uživatele, že nemají kompetence státního zaměstnance,
 • pracovník při jednání s uživateli nikomu nestraní, uplatňuje k uživatelům rovný přístup,
 • všichni pracovníci splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  a průběžně se vzdělávají.

 

Na koho se obrátit:


Bc. Kateřina Voříšková - vedoucí sociální pracovnice
Mobil: +420 774 792 309
E-mail: katerinavoriskova@romodrom.cz

 

Kde nás najdete:

 

Dokumenty ke stažení:

Informace o službě v registru poskytovatelů sociálních služeb

 

Sociální služba Odborné sociální poradenství - Pardubický kraj je poskytována od 15. 4. 2013.