Úvodní strana » Co děláme » Sociální služby » Podpora sociálních služeb » Automobil pro sociální služby v Budišově nad Budišovkou

Logo

 

 

 

 

Automobil pro sociální služby v Budišově nad Budišovkou

Skrze bohumínskou pobočku Romodrom o.p.s. byl na území Moravskoslezského kraje a za jeho finanční podpory realizován, do června roku 2022 s následující dobou udržitelnosti, projekt s názvem „Automobil pro SS v Budišově nad Budišovkou“ reagující na potřeby osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených.

Cílem projektu bylo pořízení automobilu pro terénní pracovníky za účelem pravidelného poskytování služby terénní programy (identifikátor služby: 6059705) osobám sociálně vyloučeným a sociálním vyloučením ohroženým a osobám, které žijí rizikovým způsobem života a etnickým menšinám ve městě Budišov nad Budišovkou. Těmto osobám naše služba poskytuje potřebnou pomoc a podporu při řešení problémů a to prostřednictvím informací, poradenství a další aktivní pomoci včetně doprovodu.

Dopravní prostředek přepravuje sociální pracovníky za klienty do místa jejich bydliště, jejich přirozeného prostředí, a zároveň přepravuje klienty v případě nutnosti vyřízení jejich potřeb, např. návštěva lékaře, doprava na úřady, atd.