Úvodní strana » Co děláme » Sociální služby » Podpora sociálních služeb » Automobil pro sociální služby MAS Podlipansko

LogoPořízení automobilu pro zajištění sociálních služeb, MAS Podlipansko

Skrze nymburskou pobočku Romodrom o.p.s. byl na území MAS Podlipansko za finanční podpory EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu realizován, do srpna roku 2021 s následující dobou udržitelnosti, projekt s názvem „Pořízení automobilu pro zajištění sociálních služeb, MAS Podlipansko“ (r.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014575) reagující na potřeby osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených. 

Jedná se o pořízení dopravního prostředku pro přepravu sociálních pracovníků za klienty do místa jejich bydliště, jejich přirozeného prostředí, a zároveň pro přepravu klientů v případě nutnosti vyřízení jejich potřeb, např. návštěva lékaře, doprava na úřady, atd. 

Cílem projektu bylo pořízení osobního automobilu za účelem zvýšení kvality a efektivity poskytování registrované sociální služby – terénní programy (identifikátor:  5489671), dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tímto způsobem se nabízená služba stala pro klienty dostupnější i v oblastech hůře pokrytých veřejnou dopravou. Automobil zároveň umožnil flexibilně reagovat na nenadálé situace cílové skupiny, např. při vystěhování z místa bydliště, při požárech obytných domů apod.