Úvodní strana » Co děláme » Sociální služby » Podpora sociálních služeb » Automobil pro sociální služby na Skutečsku

Logo

Automobil pro sociální služby na Skutečsku

Skrze pardubickou pobočku Romodrom o.p.s. byl na území MAS SKCH za finanční podpory EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu realizován, od roku 2019 do roku 2021 s následující dobou udržitelnosti, projekt s názvem „Automobil pro sociální služby na Skutečsku“ (r.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013198) reagující na potřeby osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených.

Jedná se o pořízení dopravního prostředku pro přepravu sociálních pracovníků za klienty do místa jejich bydliště, jejich přirozeného prostředí, a zároveň pro přepravu klientů v případě nutnosti vyřízení jejich potřeb, např. návštěva lékaře, doprava na úřady, atd.

Cílem projektu bylo pořízení automobilu za účelem zvýšení kvality a efektivity poskytování registrované sociální služby – terénní programy (identifikátor: 9188060), dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tímto způsobem se nabízená služba stala pro klienty dostupnější i v oblastech hůře pokrytých veřejnou dopravou. Bylo možné navýšit počet obsloužených klientů, např. pro přepravu na úřad či do zdravotnického zařízení. Automobil zároveň umožnil flexibilně reagovat na nenadálé situace cílové skupiny, např. při vystěhování z místa bydliště, při požárech obytných domů apod.