jihocesky kraj-barevne.jpg

Sociální rehabilitace

Informace o službě:
Druh služby: Sociální rehabilitace
Identifikátor: 4996956

 

Cílem poskytované sociální služby je odstranění či zmírnění dopadů sociálního vyloučení do života uživatelů sociální služby (osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených). Podpořit a pomoci uživatelům služby při uplatnění se na otevřeném trhu práce, rozvíjet a vést k jejich samostatnosti,
rozšířit znalosti uživatelů služby v oblasti sociálních dávek a sociální pomoci, zvýšit jejich motivaci při řešení
jejich finančních závazků (dluhů a předlužení), předat uživatelům služby znalosti, jak se plánují výdaje domácnosti, zvýšit jejich povědomí v oblasti bydlení, zvýšit informovanost uživatele služby v konkrétním tématu řešeném v rámci jeho individuální zakázky a pomoci při zprostředkování služeb návazné péče. To vše s cílem usnadnit jim začlenění do společnosti.

 

{"ln":"1","id":"454","link":"co-delame/socialni-sluzby/socialni-rehabilitace/jihocesky-kraj/statistiky-sluzby","name":"Statistiky služby","type":"object","content":"Statistiky služby v jednotlivých letech"}

 


 

Místa poskytování:

 • Písek, Strakonice a jejich ORP

 

Komu je služba určena?

 • osobám starším 18 let,
 • osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách či sociálním vyloučením ohrožených,
 • osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
 • etnickým menšinám.

 

Co služba nabízí?

Sociální rehabilitace je realizována v souladu s § 70 zákona č. 108/2006., o sociálních službách, a
§35 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Sociální služba sociální rehabilitace je provozována ambulantní i terénní formou.

Poskytuje základní poradenství a pomoc při řešení zakázek z následujících oblastí:

 • bydlení,
 • sociální dávky,
 • rodinné právo,
 • diskriminace,
 • školství,
 • zaměstnanost,
 • dluhového poradenství,
 • ochrana spotřebitele,
 • trestní právo,
 • sociálně zdravotní poradenství,
 • poskytuje kontakt/zprostředkovává návazné služby.

Sociální rehabilitace je soubor činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti
osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem
běžných, pro samostatný život nezbytných činností.

 

Provozní doba ambulance:

Pondělí 8:00 14:00
Úterý 8:00 16:00
Středa 8:00 16:00
Čtvrtek 8:00 16:00
Pátek 8:00 14:00

 

Provozní doba terénní práce:

Pondělí 14:00 16:00
Úterý ----- -----
Středa ----- -----
Čtvrtek ----- -----
Pátek 14:00 16:00

 

Principy poskytování:

 • služba je poskytována uživatelům bezplatně,
 • klienti jsou vedeni k samostatnosti,
 • pracovník přistupuje ke každému uživateli individuálně s ohledem na jeho potřeby, možnosti, zdroje,
  sociální situaci a osobní plány,
 • rozhodnutí klienta při výběru možnosti řešení jeho nepříznivé situace je pracovníky plně respektováno,
 • pracovníci služby poskytují svou pomoc uživatelům nezávisle a informují uživatele, že nemají kompetence státního zaměstnance,
 • pracovník při jednání s uživateli nikomu nestraní, uplatňuje k uživatelům rovný přístup,
 • všichni pracovníci splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  a průběžně se vzdělávají.

 

Na koho se obrátit

Barbora Baťková
Mobil: +420 771 274 191
E-mail: barbora.batkova@romodrom.cz

Alice Burzalová
Mobil: +420 771 274 186
E-mail: alice.burzalova@romodrom.cz

Kde nás najdete:

 

Dokumenty ke stažení:

Informace o službě v registru poskytovatelů sociálních služeb

 

Sociální služba Sociální rehabilitace - Jihočeský kraj je poskytována od 1. 1. 2022.