Logo EU a SČK.png

Sociální rehabilitace

Tato služba je finančně podpořena z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV.

reg. č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000063

 

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraného druhu sociální služby na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

Informace o službě:
Druh služby: Sociální rehabilitace
Identifikátor: 2017666

 

Cílem poskytované sociální služby je odstranění či zmírnění dopadů sociálního vyloučení do života uživatelů sociální služby (osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených).

 • Podpořit a pomoci uživatelům služby při uplatnění se na otevřeném trhu práce, rozvíjet a vést k jejich samostatnosti,
 • rozšířit znalosti uživatelů služby v oblasti sociálních dávek a sociální pomoci, zvýšit jejich motivaci při řešení
  jejich finančních závazků (dluhů a předlužení),
 • předat uživatelům služby znalosti, jak se plánují výdaje domácnosti,
 • zvýšit jejich povědomí v oblasti bydlení,
 • zvýšit informovanost uživatele služby v konkrétním tématu řešeném v rámci jeho individuální zakázky a pomoci při zprostředkování služeb návazné péče.

To vše s cílem usnadnit jim začlenění do společnosti.

 

Statistiky služby v jednotlivých letech

 


 

Komu je služba určena?

 • osobám starším 18 let,
 • osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách či sociálním vyloučením ohrožených,
 • osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
 • etnickým menšinám.

 

Co služba nabízí

Jedná se o registrovanou sociální službu podle § 70 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytovanou
ve Slaném a jeho okolí, v rámci níž klientům poradíme a podpoříme je při:

 • řešení sociálních dávek
 • návratu do zaměstnání,
 • řešení dluhů,
 • sestavení rodinného rozpočtu,
 • hledání přijatelného bydlení,
 • a v dalších oblastech každodenního života.

Základem je program Kuchyňka, ve kterém se převážně matky, které jsou v dlouhodobé finanční tísni,
mohou naučit, jak nakoupit levné, ale kvalitní potraviny a z nich pak společně uvařit jídla, která příliš nezatíží rozpočet, ale jsou chutná a výživná a mohou si je pak odnést domů. Klienti služby se při nákupech a vaření učí šetrně nakládat s penězi a efektivně je využívat.

Rodiče mohou po dobu své účasti v Kuchyňce nebo při řešení své zakázky umístit své děti do herního koutku, který je na pobočce k dispozici.

 

Provozní doba ambulance:

Pondělí --- ---
Úterý 8:00 16:30
Středa --- ---
Čtvrtek 8:00 16:30
Pátek

---

---

 

Provozní doba terénní práce:

Pondělí 8:00 16:30
Úterý ----- -----
Středa 8:00 16:30
Čtvrtek ----- -----
Pátek 8:00 16:30

 

Principy poskytování:

 • služba je poskytována uživatelům bezplatně,
 • klienti jsou vedeni k samostatnosti,
 • pracovník přistupuje ke každému uživateli individuálně s ohledem na jeho potřeby, možnosti, zdroje,
  sociální situaci a osobní plány,
 • rozhodnutí klienta při výběru možnosti řešení jeho nepříznivé situace je pracovníky plně respektováno,
 • pracovníci služby poskytují svou pomoc uživatelům nezávisle a informují uživatele, že nemají kompetence státního zaměstnance,
 • pracovník při jednání s uživateli nikomu nestraní, uplatňuje k uživatelům rovný přístup,
 • všichni pracovníci splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  a průběžně se vzdělávají.

 

Na koho se obrátit

Hana Joglová – vedoucí sociální služby
Mobil: +420 778 481 729
E-mail: hana.joglova@romodrom.cz

 

Kde nás najdete:

Dokumenty ke stažení:

Informace o službě v registru poskytovatelů sociálních služeb

 

Sociální služba Sociální rehabilitace - Středočeský kraj je poskytována od 1. 6. 2013.

Projekt Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III. je realizován od 1. 1. 2020
do 31. 12. 2020. Projekt volně navazuje na Sociální služby Romodrom Slaný II., který probíhal od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2019.