LK Logotype PANTONE Red 032 C.jpg

 

Terénní programy - Liberecký kraj

Informace o službě:
Druh služby: Terénní programy - Liberecký kraj
Identifikátor: 1161877

 

Cílem poskytované sociální služby je odstranění či zmírnění dopadů sociálního vyloučení do života uživatelů sociální služby (lidí sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených). Těmto osobám sociální služba poskytuje potřebnou pomoc a podporu při řešení jejich problémů terénní formou.

 

{"ln":"1","id":"457","link":"co-delame/socialni-sluzby/terenni-programy/liberecky-kraj/statistiky-sluzby","name":"Statistiky služby","type":"object","content":"Statistiky služby v jednotlivých letech"}

 


 

Místa poskytování:

 • vyloučené lokality města Liberec (ulice Vojanova, Sportovní, Rybářská, Kolora, Nádraží, Podještědská, střed města),
 • vyloučené lokality města Jablonec,
 • vyloučené lokality města Tanvald a okolí (Smržovka, Velké Hamry, Desná, Harrachov, Plavy, Kořenov).

 

Komu je služba určena?

 • starším 15 let,
 • osobám, žijícím v sociálně vyloučených komunitách,
 • osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
 • etnickým menšinám.

 

Co služba nabízí

Jedná se o registrovanou sociální službu podle § 69 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, která je poskytována ve výše uvedených vyloučených lokalitách.  Pracovníci v přirozeném prostředí uživatelů služeb nabízejí formou terénní sociální práce základní podporu a aktivní pomoc v následujících oblastech:

 • základním poradenství: poskytování potřebných informací vedoucích k řešení nepříznivé sociální situace uživatele služby - slouží jak k orientaci v problému, který snižuje kvalitu jeho života, tak i k orientaci v možnostech pomoci při řešení jeho problému,
   
 • zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí (př. podávání informací o změnách v legislativně, vysvětlení práv a povinností, aj.),
   
 • doprovodu na instituce: pracovník na základě uživatelova přání uživatele služby doprovází při jednání
  na institucích a podporuje ho v samostatném jednání (ÚP, právní zástupce, oddělení dávek hmotné nouze),
   
 • pomoci při vyřizování běžných záležitostí: pomoc při sepsání různých typů žádostí (vyřizování dávek hmotné nouze, státní sociální podpory, sociální byt aj.), pomoc při vyřizování dokladů, porozumění úřední korespondenci, vyplňování formulářů, pomoc při sepisování odvolání proti rozhodnutí atd.,
   
 • pomoci při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou: podpora i při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování (např. plánování a sestavování rodinného rozpočtu; komunikace
  s majiteli bydlení, majiteli ubytoven, úřady aj.),
   
 • předáváním kontaktů na instituce návazné péče: uživatel služby je informován o institucích návazné péče, tedy o orgánech samosprávy a organizacích poskytujících odbornou sociální pomoc, a to s cílem zdárného řešení problému uživatele služby - pracovníci mohou uživateli služby na základě jeho přání pomoci dojednat schůzku u příslušné instituce, popř. uživatele služby do této instituce doprovodit (doprovod do služeb následné péče, zprostředkování kontaktu na odborné organizace - psycholog, lékař apod.),
   
 • práci s uživatelem služby v jeho přirozeném prostředí: práce s uživatelem služby v prostředí,
  kde se běžně pohybuje,
   
 • sociální práci: individuální práce s uživatelem služby zaměřená na edukaci uživatele - v řešeném tématu, posílení kompetencí, samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách celkově,
   
 • sociálně terapeutické činnosti: poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob, (př. pomoc při vyhledávání zaměstnání, pomoc se zajištěním rekvalifikačních kurzů, pomoc při sestavování rodinného rozpočtu aj.).

 

Provozní doba terénní práce:

Pondělí

8:00

16:00

Úterý

8:00

16:00

Středa

8:00

16:00

Čtvrtek

8:00

16:00

Pátek

8:00

16:00

 

Principy poskytování:

 • služba je poskytována uživatelům bezplatně,
 • respektování zájemce či uživatele jako jedinečné bytosti s jedinečnými schopnostmi a dovednostmi,
 • respektování práva uživatele na soukromí,
 • diskrétnost – zachování důvěrnosti informací,
 • dodržování zásad ochrany osobních údajů u uživatelů, kteří užívají službu s odkrytou identitou,
 • právo uživatele si rozhodnout, zdali chce službu užívat anonymně či s odkrytou identitou,
 • partnerský přístup k uživateli na straně jedné, posilování jeho samostatnosti na straně druhé,
 • aktivizace uživatele k podstoupení nepohodlí a řešení problémů, které snižují kvalitu uživatelova života -
  hlavně poskytování odborných služeb takovým způsobem, aby se zvýšila uživatelova šance jeho problém vyřešit, nikoli však řešení problémů za uživatele,
 • pracovník při jednání s uživateli nikomu nestraní, uplatňuje k uživatelům rovný přístup,
 • všichni pracovníci splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  a průběžně se vzdělávají.

 

Na koho se obrátit

Mgr. Andrea Šťastná - vedoucí poboček Romodrom o.p.s. - Liberecký kraj
Mobil: +420 739 630 282
E-mail: andreastastna@romodrom.cz

 

Kde nás najdete

 

Dokumenty ke stažení:

 

Informace o službě v registru poskytovatelů sociálních služeb

 

Sociální služba Terénní programy - Liberecký kraj je poskytována od 1. 3. 2012.