Logo SČK

 

Logo město Nymburk.png

 

Terénní programy - Středočeský kraj

Informace o službě
Druh služby: Terénní programy - Středočeský kraj
Identifikátor: 5489671

 

 

 

 

 

Služba byla spolufinancovaná z krajské dotace Středočeského kraje/. Tato služba byla podpořena z rozpočtu města Nymburk.

Cílem poskytované sociální služby je odstranění či zmírnění dopadů sociálního vyloučení do života uživatelů sociální služby (lidí sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených). Těmto osobám sociální služba poskytuje potřebnou pomoc a podporu při řešení jejich problémů terénní formou.

 

Místa poskytování

 • Nymburk a okolí: Nymburk, Dymokury, Městec Králové, Sadská, Poděbrady a další

 

Komu je služba určena?

 • starším 18 let,
 • osobám, žijícím v sociálně vyloučených komunitách,
 • osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
 • pachatelům trestné činnosti,
 • etnickým menšinám.

 

Co služba nabízí

Jedná se o registrovanou sociální službu dle § 69 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
která je poskytována na území Středočeského kraje.  Pracovníci v přirozeném prostředí uživatelů služeb
nabízejí formou terénní sociální práce základní podporu a aktivní pomoc v následujících oblastech:

 • základním poradenství: poskytování potřebných informací vedoucích k řešení nepříznivé sociální situace uživatele služby - slouží jak k orientaci v problému, který snižuje kvalitu jeho života, tak i k orientaci
  v možnostech pomoci při řešení jeho problému,
   
 • doprovodu na instituce: pracovník na základě uživatelova přání uživatele služby doprovází při jednání na institucích a podporuje ho v samostatném jednání,
   
 • pomoci při vyřizování běžných záležitostí: pomoc při sepsání různých typů žádostí (vyřizování dávek hmotné nouze, státní sociální podpory, sociální byt aj.), vyřizování dokladů, porozumění úřední korespondenci, vyplňování formulářů, pomoc při sepisování odvolání proti rozhodnutí atd.,
   
 • předáváním kontaktů na instituce návazné péče: uživatel služby je informován o institucích návazné péče, tedy o orgánech samosprávy a organizacích poskytujících odbornou sociální pomoc, a to s cílem zdárného řešení problému uživatele služby - pracovníci mohou uživateli služby na základě jeho přání pomoci dojednat schůzku u příslušné instituce, popř. uživatele služby do této instituce doprovodit,
   
 • práci s uživatelem služby v jeho přirozeném prostředí: práce s uživatelem služby v prostředí,
  kde se běžně pohybuje,
   
 • sociální práci: individuální práce s uživatelem služby zaměřená na edukaci uživatele - v řešeném tématu, posílení kompetencí, samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách celkově.

Aktivity, které poskytujeme, cílí na zlepšení orientace uživatelů ve společenském prostředí, snižování jejich obav při jednání s úřady a institucemi, seznámení a pochopení jejich práv, nároků a také povinností.
Pomáháme uživatelům při uplatňování jejich práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
(např. při jednání s úřady, vyplňování formulářů, jednání s institucemi, vyřizování dávek, pomoc při hledání bydlení a práce). Poskytujeme činnosti, podporující sociální začleňování osob. V oblasti financí pomůžeme s nastavením vyrovnaného domácího rozpočtu, předcházením předluženosti a jejího prohlubování.
V oblasti zaměstnání nabízíme konzultace pracovních příležitostí a nabídek vzhledem k možnostem uživatelů.

 

Provozní doba terénní práce:

Pondělí 8:00  16:00 
Úterý 8:00 16:00
Středa 8:00 16:00
Čtvrtek 8:00 16:00
Pátek 8:00 16:00

 

Principy poskytování:

 • služba je poskytována uživatelům bezplatně,
 • respektování zájemce či uživatele jako jedinečné bytosti s jedinečnými schopnostmi a dovednostmi,
 • respektování práva uživatele na soukromí,
 • diskrétnost – zachování důvěrnosti informací,
 • dodržování zásad ochrany osobních údajů u uživatelů, kteří užívají službu s odkrytou identitou,
 • právo uživatele si rozhodnout, zdali chce službu užívat anonymně či s odkrytou identitou,
 • partnerský přístup k uživateli na straně jedné, posilování jeho samostatnosti na straně druhé,
 • aktivizace uživatele k podstoupení nepohodlí a řešení problémů, které snižují kvalitu uživatelova života -
  hlavně poskytování odborných služeb takovým způsobem, aby se zvýšila uživatelova šance jeho problém vyřešit, nikoli však řešení problémů za uživatele,
 • pracovník při jednání s uživateli nikomu nestraní, uplatňuje k uživatelům rovný přístup,
 • všichni pracovníci splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  a průběžně se vzdělávají.

 

Na koho se obrátit

Hana Joglová - vedoucí sociální služby
Mobil: +420 778 481 729
E-mail:
 hana.joglova@romodrom.cz

Nikola Čiháková
Mobil: +420 778 481 733
E-mail:
 nikola.cihakova@romodrom.cz

Michaela Kubinová
Mobil: +420 725 903 078
E-mail:
 michaela.kubinova@romodrom.cz

Karolína Mannlová
Mobil: +420 778 726 507
E-mail:
 karolina.mannlova@romodrom.cz

Simona Kovácsová
Mobil: +420 777 785 627
E-mail:
 simona.kovacsova@romodrom.cz

Kde nás najdete

Dokumenty ke stažení

Informace o službě v registru poskytovatelů sociálních služeb

 

Tato služba je poskytovaná od 13. 8. 2012.