Úvodní strana » Co děláme » Sociální služby » Vězeňský program » Efektivní podpora budování zdravého vztahu dítěte a rodiče ve VTOS

Logo OPZ barevné.jpgEfektivní podpora budování zdravého vztahu dítěte a rodiče ve VTOS

Služba je financována z prostředků ESF – OPZ+, projekt Efektivní podpora budování zdravého vztahu dítěte a rodiče ve VTOS, CZ.03.02.02/00/22_027/0001255.

 

Práci s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich rodinami se věnujeme už 20 let.

V souladu s potřebami našich klientů se v rámci této služby zabýváme účinnou podporou vztahů dětí a vězněných rodičů. Řešení, které předkládáme, je na území ČR unikátní. Dalece přesahuje obvyklý způsob zprostředkování kontaktu ve věznici.

 

Cíle služby:

Cílem poskytované služby je obnovení, nebo zlepšení vztahu mezi rodičem ve VTOS a jeho dítětem. Výsledkem je tak ritualizace kontaktu odsouzeného a jeho dětí, s důrazem na pravidelnost a obsah setkávání, tak aby se setkávání v prostředí věznice stalo pro všechny zúčastněné co nejvíce přirozené.

 

Komu je služba určena:

  • Osoba ve VTOS, u které nedochází ke kontaktu s dětmi, nebo je tento kontakt významně narušen

 

Naše klienty podporujeme na těchto úrovních:

  • Multidisciplinární tým profesionálů složený ze sociálních pracovníků a psychologů, klienta tak podporujeme současně na úrovni sociální práce, diagnostiky a psychologické podpory
  •  Pracujeme současně s klientem v VTOS, jeho dítětem a přirozeným sociálním okolím dítěte (matka, babička, pěstouni…)
  • Zajišťujeme bezplatně logistickou podporu kontaktu
  • Spolupracujeme s danou věznicí, kde službu poskytujeme, tak aby byl kontakt odsouzeného a jeho dětí co nejpřirozenější

 

Kontakty:

Středočeský kraj:

Mgr. Martina Tirpáková – vedoucí sociální služby/sociální pracovnice
Mobil: +420 777 358 427
E-mail: martina.tirpakova@romodrom.cz 

Adresa kanceláře: Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha 8 - Invalidovna

 

Liberec:

 

Radek Šandor - Vedoucí vězeňského programu
Mobil: +420 734 635 911
E-mail: radek.sandor@romodrom.cz

Adresa kanceláře:  Jeronýmova 232/4, 460 07 Liberec VII - Horní Růžodol

 

Jihomoravský kraj

Bc. Jana Holková - vedoucí sociální služby
Mobil: +420 778 726 508
E-mail: jana.holkova@romodrom.cz

 

Projekt je realizován od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2026