Úvodní strana » Co děláme » Sociální služby » Vězeňský program » Rodiče dětem, děti rodičům

Rodiče dětem, děti rodičůmjustice_logo-01.jpg

NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU: Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody

Projekt zaměřený na podporu kontaktu odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich dětí.

Podstatou projektu je zajištění kontaktu rodiče ve VTOS a dítěte (kontakt je zajištěn nejen v rámci sociální práce, ale i logisticky), za současné podpory aktérů v rámci metod sociální práce s cílem vybudování, udržení, či upevnění rodinných vazeb.

Zároveň je tento kontakt ošetřován za odborné podpory psychoterapeuta.

Výše uvedené nabízíme v rámci služby Terénní programy - Vězeňský program (reg.č. 2636618).

 

Cíle projektu

1) vybudování, udržení, či upevnění rodinných vazeb mezi rodičem ve VTOS a jeho potomkem/potomky (dosažení pomocí zprostředkování osobního kontaktu rodiče a dítěte, včetně jeho ekonomického a logistického zajištění)

2) podpora při zajištění zdravého psychického vývoje dítěte a omezení negativních dopadů způsobených umístěním rodiče do VTOS a odloučením rodiče a dítěte, podpora funkčních vztahu a rodinného zázemí osob ve výkonu a po propuštění z VTOS (dosažení prostřednictvím přímé práce dětského psychologa s dítětem a jeho doprovodu při návštěvách věznice)

 

Kontaktní osoby:

Daniel Bakeš - regionální ředitel pro pobočky Pardubice, Praha - nadregionál, Brno, Ostrava - Bohumín
bakes@romodrom.cz
+420 774 792 310

 

Mgr. Iveta Součková - vedoucí služby Praha hl. m., Terénní program - Vězeňský program
ivetasouckova@romodrom.cz
+ 420 777 358 427