Úvodní strana » Zahraniční sekce » Informace a asistence uprchlíkům z Ukrajiny

Posknormal-reproduction-low-resolution.jpgytování informací a asistence uprchlíkům z Ukrajinympsv

 

Projekt je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost plus, spolufinancovaný Evropskou unií a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky

 

Cíl projektu

Cílem projektu je minimalizovat rizika vzniku konfliktů ve společnosti, neúspěšné integrace a situací sociálního vyloučení uprchlíků, zvláště Romů z Ukrajiny; a to pomocí poradenství a asistence k zajištění jejich potřeb vedoucích k úspěšnému začlenění.

 

Komu je určen

  • Uprchlíkům, kteří na území ČR využívají statusu tzv. „dočasné ochrany“ v důsledku války na Ukrajině, primárně Romům, ale samozřejmě také etnickým Ukrajincům;
  • také je určen těm, kterým status dočasné ochrany již vypršel, ale i nadále zde legálně pobývají.

 

Co nabízí

  • Pomoc se zajištěním základních životních potřeb těchto uprchlíků a asistencí s integrací do společnosti;

= pomoc a asistence při řešení mnoha životních situací, ať již se jedná o oblast styku s úřady, lékařské péče,vzdělávání, bydlení, uplatnění na trhu práce atd.

 

Na koho se obrátit:

Karlovy Vary, Plzeň

Michaela Hofmannová

Telefon: +420 778 446 910

E-mail: michaela.hofmannova@romodrom.cz

 

Sandra Kubrychtová

Telefon: +420 778 446 911

E-mail: sandra.kubrychtova@romodrom.cz

 

Mariana Kabátová, DiS.

Telefon: +420 771 272 524

E-mail: mariana.kabatova@romodrom.cz

 

Vanesa Koukolíčková

Telefon: +420 778 442 680

E-mail: vanesa.bramborova@romodrom.cz

 

 

České Budějovice

Mgr. Zuzana Janurová

Telefon: +420 771 282 500

E-mail: zuzana.janurova@romodrom.cz

 

Mgr. et Mgr. Alžběta Poláková

Telefon: +420 778 447 431

E-mail: alzbeta.polakova@romodrom.cz

 

Hradec Králové

Bc. Jana Blažková

Telefon: +420 778 447 432

E-mail: jana.blazkova@romodrom.cz

 

Praha, Středočeský kraj

Bc. Klára Aljančič, DiS

Telefon: +420 778 443 779

E-mail: klara.aljancic@romodrom.cz

 

Yulia Sevostyanová

Telefon: +420 771 274 187

E-mail: yuliya.sevostyanova@romodrom.cz

 

Brno

Tomáš Fišer

Telefon: +420 725 904 287

E-mail: tomas.fiser@romodrom.cz

 

Nová Paka

Tereza Cermanová

Telefon: +420 771 265 405

E-mail: tereza.cermanova@romodrom.cz

 

 

Radek Wollmann - projektový manažer

Telefon: +420 771 268 889

E-mail: radek.wollmann@romodrom.cz

 

Projekt je realizovaný od 1. 6. 2023 do 31.5.2024