Úvodní strana » Co děláme » Dluhové poradenství

Logo EU.jpg

Dluhové poradenství Semněvice a komunitní práce v obci Semněvice

Projekt Dluhové poradenství Semněvice a komunitní práce v obci Semněvice,
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016672 je financován Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

Projekt je zaměřen na snížení napětí mezi obyvateli sociálně vyloučené lokality a ostatních obyvatel Semněvic, zlepšení vzájemného soužití obyvatel obce a životní situace rodin v SVL, stabilizace ekonomické a sociální situace osob, nasměrování k vyřešení jejich zadluženosti a k zodpovědnému přístupu k jejich závazkům, obnova a rozvoj klíčových kompetencí, dovedností, znalostí a schopností prostřednictvím komunitní práce.

 

Místo poskytování:

 • Obec Semněvice

 

Komu je projekt určen?

 • osobám sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohrožené.
   

Co nabízíme

Dluhové poradenství

 • podporu při získávání orientace o finanční situaci příjemce služeb prostřednictvím mapování závazků
 • základní poradenství a orientace v sociálním systému
 • praktický nácvik v této oblasti (vypsání složenky ke splátce, splácení dluhů, vedení rozpočtu, hrazení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu, jak získat a udržet zaměstnání apod.)
 • pomoc a doprovod při vyřizování záležitostí na úřadech, u dodavatelů elektřiny a plynu
 • pomoc při komunikaci s exekutory a dalšími věřiteli nebo při sepisování žádostí o splátkové kalendáře
  a jiných dokumentů souvisejících s dluhy
 • pomoc s podáním návrhu na insolvenci a oddlužení u příslušného soudu
 • zvyšování finanční gramotnosti příjemce služby a ponaučení o tom, jak chránit svá práva při uzavírání smluvních vztahů
 • motivaci příjemce služeb k řešení zadluženosti a k zodpovědnému hospodaření s finančními prostředky

Odborné dluhové poradenství

 • mobilizaci zdrojů uvnitř společenství osob žijících v sociálně vyloučené lokalitě
 • podpořit vznik komunity schopné řešit problémy, které se tohoto společenství dotýkají
 • zapojit všechny relevantní strany, které k řešení daného problému mohou přispět odborně, z pozice své funkce či jinak dle povahy problematické situace

Provozní doba komunitní práce:

Pondělí 8:00 16:00
Úterý 8:00 16:00
Středa 8:00 16:00
Čtvrtek 8:00 16:00
Pátek 8:00 16:00

 

Principy poskytování:

 

 • služba je poskytována ZDARMA
 • diskrétnost, možnost využívat službu anonymně
 • podpora k samostatnému řešení svých potřeb
 • individuální přístup
 • respektování svobodné vůle uživatele
   

Na koho se obrátit:

Monika Oračková - komunitní pracovník
Mobil: +420 770 165 220
E-mail: monikaorackova@romodrom.cz

 

Kde nás najdete:

 

Projekt Dluhové poradenství Semněvice a komunitní práce v obci Semněvice je realizovaný v období od 1. 9. 2020 do 30. 4. 2022.