Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Dětská skupina Stříbro II.

Logo EU.jpg

Dětská skupina Romodrom Stříbro II.

Projekt Dětská skupina Romodrom Stříbro II., registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017030 je financován Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Projekt podporuje ženy s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, pro které je obtížné nalézt práci. Cílem dětské skupiny je také vedle přípravy dětí na zapojení se do běžné mateřské, případně základní školy, vytvořit vhodné podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Provozem Dětské skupiny rozšiřujeme nabídku služeb péče o dítě, která je pro mnoho našich klientů nedostatečná nebo finančně nedostupná. V rámci docházení se děti učí dovednostem, které v životě uplatní.

 

Komu je projekt určen:

 • rodičům s dětmi do zahájení povinné školní docházky dítěte, tedy rodičům dětí či osobám pečujícím
  o děti předškolního věku ve společné domácnosti, a kteří jsou zaměstnaní či zaměstnání aktivně hledají,
 • dětem ve věku do zahájení povinné školní docházky (od 1 do 6 let),
 • skupinám znevýhodněných dětí a rodičů, jejichž děti běžně do MŠ nedochází, především z důvodu
  nízké ekonomické situace rodiny - služby jsou bezplatné.

 

Co nabízíme

 • především činnosti obdobné jako v klasické mateřské školce: komunitní kruh, tělesné a pohybové aktivity uvnitř i venku, výchovně - vzdělávací aktivity, grafomotorická cvičení, nácvik sociálních dovedností, výtvarnou činnost, hudebně – pohybové aktivity, kreativní skupinové aktivity a další,
 • přizpůsobení se práci s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí - zejména posílení individuální práce
  s dítětem, posílení logopedických cvičení, aktivity na rozvoj a rozšiřování slovní zásoby (pohádky, říkanky, obrázkové čtení, aj.) a zrakového či sluchového vnímání s využitím znalostí dětí z jejich sociokulturního prostředí (např. písně, tance, aj.),
 • využití některých metod zážitkového učení,
 • v případě potřeby pravidelná podpora dětí logopedem,
 • vytváření rodinného prostředí.
 • Důraz klademe na dobrou adaptaci dítěte.  Uvědomujeme si, že právě nástup do dětské skupiny bývá často první zkušenost s odloučením dítěte od rodičů a prostředí domova a znamená nejen pro děti, ale i pro rodiče určitou psychickou zátěž. K adaptaci dítěte přistupujeme individuálně a s ohledem na věk dítěte. Víme, že dobrá adaptace dítěte má vliv na další fungování v kolektivu a rozvoj dovedností a schopností dítěte. Více o adaptačním procesu v souboru ke stažení níže:

  Kapacita dětské skupiny je 12 míst.

   

  Kdy je Dětská skupina otevřena:

  Pondělí 8:00 16:00
  Úterý 8:00 16:00
  Středa 8:00 16:00
  Čtvrtek 8:00 16:00
  Pátek 8:00 16:00


  Dětská skupina je v provozu i v obdobích prázdnin.

   

  Podmínky pro přijetí do Dětské skupiny:

  • řádně vyplněná přihláška a smlouva o poskytování služeb Dětské skupiny,
  • potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte,
  • potvrzení o postavení podpořené osoby (zákonného zástupce dítěte/rodiče) na trhu práce,
  • vyplnění monitorovacího listu podpořené osoby.

  Přihláška a smlouva o poskytování služeb se vyplňuje osobně v Dětské skupině s pracovníky skupiny.
  Ostatní potřebné dokumenty si můžete vyzvednout též osobně přímo v Dětské skupině u pracovníku skupiny, nebo si je lze stáhnout níže na stránce v uvedených přílohách.

   

  Principy poskytování:

  • služby jsou poskytovány ZDARMA
  • diskrétnost
  • podpora dětí ve zdravém vývoji
  • individuální přístup

   

  Na koho se obrátit:

  Marek Berky -  vedoucí dětské skupiny
  Mobil: +420 734 127 999
  E-mail: marekberky@romodrom.cz

   

  Kde nás najdete:

   

  Potřebné formuláře jsou k vyzvednutí v Dětské skupině nebo ke stažení zde: 

   Projekt Dětská skupina Romodrom Stříbro II. byl realizován od 1. 1. 2021 do 30. 06. 2022. Dětská skupina Stříbro pokračuje pod jiným projektem - DS Stříbro
   Projekt plynule navazoval na předchozí Dětskou skupinu Romodrom Stříbro, která byla realizována v období od
   1. 3. 2016 do 31. 12. 2018 a na Dětskou skupinu Stříbro, která byla realizována v období od
   1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.