Úvodní strana » Kdo jsme » Úspěšně zrealizované » Komunitní práce Karviná

Komunitní práce Karviná

Cílem projektu je za pomoci nástrojů komunitní práce usilovat o zvýšení kvality života obyvatel sociálně vyloučené lokality Karviná- Nové Město. V praxi to pak znamená navázání kontaktů, získání znalosti o komunitě (zaměstnanost členů komunity, počet dětí povinných školní docházkou, zadluženost, hierarchie uvnitř komunity atd.) identifikace problémů ze strany členů komunity (oblast bydlení, trávení volného času, osvojování si kompetencí nezbytných pro život. Projektem jsou podpořeny svépomocné práce na zkvalitňování života v lokalitě, tak jak byly identifikovány jejími obyvateli a budování vztahů v rámci komunity. V oblasti komunitní práce čerpá organizace ze zkušeností, které jsme získali obdobným projektem „Komunitní práce v Zastávce“, úspěšně realizovaném v r. 2017 v Jihomoravském kraji. Souběh výše zmíněných aktivit by měl vést ke zmírnění sociálního vyloučení Romů, žijících v této lokalitě v městské části Karviná 6, jejich postupné plnohodnotné zapojení do místní komunity a dobré soužití všech obyvatel lokality.

Projekt je financován z dotace Úřadu vlády České republiky prostřednictvím programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce.