Úvodní strana » Kdo jsme » Úspěšně zrealizované » Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců

Projekt Vzdělávání zaměstnanců společnosti ROMODROM, o.s. s účastí partnera, společnosti APPN o.s., je realizován v období únor 2011 - leden 2013 a zaměřuje se na rozvoj odborných dovedností a kompetencí svých zaměstnanců prostřednictvím komplexního a provázaného systému kurzů.

Cílová skupina projektu:

Cílovou skupinou je 25 zaměstanců o.s. Romodrom a 3 zaměstnanci APPN, o.s.

Cíle projektu (hlavní, vedlejší):

• zvýšit jazykové, odborné a komunikační dovednosti zaměstnanců
• smelit kolektiv zaměstnanců organizace
• rozvýjet týmové dovednosti zaměstnanců
• poskytnout zaměstnancům v případě ztráty či změny zaměstnání dostatečné vzdělání pro snažší adaptabilitu na nové situace, pracovní prostředí apod

Oblast podpory (kurzy pro zaměstnance):

• anglický jazyk
• řidičská oprávnění
• mediální trénink
• kurz počítačové gramotnosti a multimediálních technik
• Znakový jazyk a kultura neslyšících
• Romský jazyk a kultura Romů

Financování projektu:

Projekt Vzdělávání zaměstnanců společnosti Romodrom, o.s. s účastí partnera společnosti APPN, os. je financován Operačním programem Praha adaptabilita
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti


Koordinátor projektu:

Bc. Gabriela Petrušková
Tel.: 739 592 530
email: petruskova@romodrom.cz