Úvodní strana » Kdo jsme » Úspěšně zrealizované projekty » Dětské kluby Romodrom Regiony

logo EU OPZ
Dětské kluby Romodrom Regiony

Romodrom o.p.s. otevřel 3 dětské kluby pro děti prvního stupně základní školy v lokalitách - Prostějov, Slaný a Nymburk. Dětské kluby budou fungovat v průběhu dvou školních let - 2016/2017 a 2017/2018. V rámci letních prázdnin v roce 2016 a v roce 2017 se uskuteční v prostorech dětských klubů 42 příměstských táborů. Dětské kluby budou otevřeny všem dětem prvního stupně bez rozdílu.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000193

Projekt je financován u Evropského sociálního fondu.
 

Hodnocení realizace projektu

Projekt Dětské kluby Romodrom Regiony (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000193) probíhal od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018. Po dobu trvání projektu jsme v pracovní dny, o letních a jarních prázdninách nabízeli rodičům zajištění hlídání jejich potomků v době, kdy potřebovali pracovat, studovat, rekvalifikovat se či hledat zaměstnání. Jejich děti pak mohly využívat klubů, které byly vybaveny sportovními i výtvarnými potřebami, jako místa kde mohou strávit čas do doby, než si je rodiče vyzvednou nebo než odejdou na kroužky. Děti se rovněž mohly účastnit různě zaměřených volnočasových animací. Podmínkou pro umístění dítěte do dětského klubu nebo na příměstský tábor bylo doložení potvrzení o vazbě na trh práce rodičů. Zajištěním hlídání dětí ve školní dny a v období jarních a letních prázdnin podpořili celkem 78 rodičů, kteří získali možnost zvyšovat své možnosti na uplatnění na trhu práce. Mohli docházet do zaměstnání, věnovat se podnikání, rekvalifikovat se, studovat a hledat zaměstnání prostřednictvím úřadu práce. Zájem o službu byl po dobu realizace projektu značný, jelikož pro cílovou skupinou a zvláště pak pro rodiny s více dětmi mladšího školního věku nebo pro samoživitele byla tato služba velkou pomocí. Projekt jsme realizovali ve městech Prostějov, Slaný a Nymburk.
 

Popis projektu

Romodrom o.p.s. provozuje 3 dětské kluby pro děti prvního stupně základní školy v lokalitách Hradčany u Prostějova (od r. 2017 klub funguje v Prostějově), Slaný a Nymburk. Dětské kluby fungují v průběhu průběhu dvou školních let - 2016/2017 a 2017/2018. V rámci letních a jarních prázdnin v roce 2016 a v roce 2017 probíhají v prostorech dětských klubů příměstské tábory (za dobu realizace proběhne celkem 42 turnusů). Provoz klubů ve školní rok i o prázdninách je doplňován animacemi zaměřenými na výtvarná, pohybová, kulinářská, sebepoznávací, terapeutická a jiná témata. V našich klubech děti mohou trávit smysluplně svůj čas, hrát si a poznávat nové kamarády. Využívání služeb dětských klubů je pro děti zdarma. Projekt si bere za cíl prostřednictvím zajištěného hlídání dětí navštěvujících první stupeň základní školy podporovat zaměstnanost a snižovat rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. Dětské kluby jsou otevřeny všem dětem prvního stupně bez rozdílu, nicméně předpokládáme, že primárně kluby využijí rodiče dětí sociálně znevýhodněných podmínek.
 

Podmínkou pro přijetí do DK je:

-řádně vyplněná přihláška a smlouva o poskytování služeb DK
-potvrzení ze ZŠ, že je dítě žákem 1. stupně dané školy
-potvrzení o postavení podpořené osoby (zákonného zástupce dítěte/rodiče) na trhu práce

Kontaktujte nás:
 

Prostějov

Adresa: Nám. U Kalicha 2, Prostějov 796 01 (v budově Sokol II)

Kontaktní osoba

Bc. Jevgenija Podloucká – vedoucí klubu

E-mail: jevgenijapodloucka(at)romodrom.cz

Provozní doba PO- PÁ: 11:40- 17:00
 

Slaný

Adresa: Dr.E.Beneše 528 - 3. patro, Slaný 274 01

Kontaktní osoba

Mgr. Aneta Müllerová – kontaktní osoba

Tel.: 778 728 495

E-mail:anetamullerova(at)romodrom.cz

Provozní doba: PO- PÁ: 12:00- 18:00
 

Nymburk

Adresa: Jičínská 573, Nymburk 796 288 02

Kontaktní osoba

Bc. Aneta Dudová

Tel.: 739 592 537 E- mail: anetadudova@romodrom.cz

Provozní doba: PO- PÁ: 12:00- 18:00